På trods af den sunde økonomi forventer vismændene stadig, at økonomien er på vej ned i gear, om end de forudser en blød landing og en nedgang i beskæftigelsen på 10.000 fra 2023 og frem mod 2025.

De økonomiske vismænd forventer stilstand i den del af økonomien, der ikke er drevet af medicinalindustrien i 2023-2024, men anbefaler alligevel, at finanspolitikken strammes i forhold til det planlagte.

Det er på tide, at virksomhederne i stedet for at beklage sig indleder en reel konkurrence om arbejdskraften!

Morten Skov

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er ikke enige i, at det er tid til at stramme op. Ledigheden stiger så småt, og det er afgørende for økonomien på længere sigt, at vi lykkes med at fastholde de mange, der har fået foden inden for på arbejdsmarkedet den seneste tid.

LÆS OGSÅ: Dansk Økonomi efterår 23 (dors.dk)

“Når vi ser ind i en periode med økonomisk afmatning, er det afgørende, at der fortsat er plads i virksomhederne til de lønmodtagere, der har stået uden for arbejdsmarkedet, og som netop har fået foden indenfor.

Det vil gøre dansk økonomi mere robust på længere sigt, og derudover er det måske det bedste, der er sket for integrationen nogensinde.

Nu skal vi være med til at sikre ordentligt fodfæste – det vil først og fremmest gavne den enkelte, men vil også være en stor gevinst for virksomhederne og for samfundsøkonomien”, siger formand for FH, Morten Skov Christiansen.

Mangel på arbejdskraft kalder på lønstigninger fremfor flere hårde arbejdsmarkedsreformer

Vismændene diskuterer i deres rapport, om generel mangel på arbejdskraft er et selvstændigt problem, der kalder på politisk indblanding.

FH er enige med vismændene i, at højere lønninger vil sørge for at sikre et tilpas højt arbejdsudbud.

LÆS OGSÅ: AE uenig med vismænd: Der er plads til at bruge flere penge end regeringen lægger op til

Det glæder derudover FH, at vismændene forventer, at reallønstabet indhentes i 2024, og at vismændene fortsat ikke vurderer, at vi kommer til at se en lønpris-spiral.

“I den nuværende situation med sunde offentlige finanser, historisk store betalingsbalanceoverskud og en konkurrenceevne i verdensklasse er det ikke svært at forestille sig, at virksomhederne mangler arbejdskraft.

Det vil give lønmodtagerne deres fair andel af overskuddet, understøtte produktiviteten, og i det hele taget gøre os rigere som samfund!

MORTEN SKOV

Det er på tide, at de i stedet for at beklage sig indleder en reel konkurrence om arbejdskraften, og ifølge vismændene er der ikke tegn på en løn-prisspiral. Nogen virksomheder vil ikke kunne være med og det vil frigøre arbejdskraft til dem, der kan.

Det vil give lønmodtagerne deres fair andel af overskuddet, understøtte produktiviteten, og i det hele taget gøre os rigere som samfund”, siger Morten Skov Christiansen.

LÆS OGSÅ: Skriger arbejdsgiverne ikke bare på billig arbejdskraft?