Arbejdsret

Social- og sundhedsassistenter i møde på Hillerød Sygehus

Principiel afgørelse: Nej til falske selvstændige i ældreplejen

Et privat plejefirma ansatte SoSu-assistenter som selvstændige konsulenter. Men den går ikke: Lønmodtagernes Garantifond fastslår, at de skulle betragtes som lønmodtagere – selv om de var hyret ind som underleverandører. En skelsættende afgørelse i kampen for ordentlige arbejdsvilkår ifølge FH.

Byggeri_murer_på_arbejdsplads

Fagbevægelsen: Ukrainere skal beskyttes mod underbetaling

Arbejdsgivere, der aflønner fordrevne ukrainere under sædvanligt dansk niveau, skal straffes med bøde og ultimativt fratages retten til at drive virksomhed. Sådan lyder et forslag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har sendt til regeringen.

Faner på fusionskongres over menneskemængde

Principiel EU-dom om aldersgrænser i fagbevægelsen

EU-domstolen er i dag kommet med en afgørelse, der kan betyde, at flere fagforeninger vil ændre deres vedtægter. Dommen i en sag om aldersdiskrimination betyder nemlig, at det i hvert fald EU-retligt er aldersdiskrimination at have en aldersgrænse for opstilling til tillidsposter i fagbevægelsen – sådan som mange fagforeninger har i dag.

Bortvist for at søge nyt job på LinkedIn

En medarbejder hos et forsikringsselskab søgte nyt job på LinkedIn – bl.a. som et nødråb om stort pres på jobbet. Medarbejderen blev bortvist med øjeblikkeligt varsel, men det var uberettiget, viser en faglig voldgiftskendelse.