På ugens styrelsesrådsmøde i ILO var der flertal for arbejdstagergruppens forslag om, at Den Internationale Domstol skal forsøge at løse en langvarig strid om, hvorvidt strejkeretten anerkendes og beskyttes af de grundlæggende ILO-konventioner om foreningsfrihed (nr. 87) og retten til organisering og kollektiv forhandling (nr. 98) 

I næsten 10 år har situationen været fastlåst vedrørende dette spørgsmål i ILO mellem særligt arbejdsgiverne og arbejdstagerne, men nu ser det ud til, at der venter en afklaring rundt om hjørnet, når Den Internationale Domstol, der er FN’s hovedretslige organ, skal afgøre spørgsmålet om strejkeretten.

Vi er overbeviste om, at denne proces vil validere årtiers ILO-retspraksis om strejkeretten i international lov!

LUC TRIANLGE

 

Baggrunden for tvisten er, at ILO’s Ekspertkomité for Anvendelse af Konventioner og Anbefalinger, der består at uafhængige eksperter, og er ansvarlige for at overvåge medlemsstaters anvendelse af ratificerede konventioner, anskuer retten til strejke som en konsekvens af retten til foreningsfrihed, og som sådan anerkendes og beskyttes af ILO-konvention nr. 87 og 98 om foreningsfrihed og retten til organisering og kollektiv forhandling.

Tvist har store konsekvenser

Den anskuelse deler arbejdstagerne, men arbejdsgiverne er uenige, og mener i øvrigt ikke at Ekspertkomitéen har mandat til at fortolke konventionerne på denne måde. Tvisten har blandt andet haft meget store konsekvenser for ILO-systemets mulighed for at udøve sine tilsynsfunktioner. 

ITUC’s nyvalgte generalsekretær Luc Triangle er yderst tilfreds med den nye udvikling og udtaler følgende: 

”Retten til at strejke er grundlæggende for, at arbejdstagere kan få retfærdige aftaler og, som historien viser, for demokratiet som sådan.

Vi hilser denne beslutning velkommen og ser frem til at fremlægge vores sag for domstolen.

Vi er overbeviste om, at denne proces vil validere årtiers ILO-retspraksis om strejkeretten i international lov”.

I afstemningen den 10. november stemte 19 regeringsrepræsentanter i Styrelsesorganet sammen med de 14 arbejdstagerdelegater for at sende spørgsmålet til Den Internationale Domstol.

Kun syv stemte sammen med arbejdsgivergruppen, der også har 14 medlemmer, mens to regeringer undlod at stemme.