Allerede om fem år vil der mangle 72.000 faglærte. Samtidig giver virksomhederne udtryk for at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Det viser bl.a. den nyeste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra december 2019.

En oplagt vej til at få mere kvalificeret arbejdskraft er, at flere uddanner sig som voksenlærlinge, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Og potentialet er der!

Potentialet for at få mere faglært arbejdskraft er stort. Men vi kan ikke gøre det alene

Ejner K. Holst

135.000 personer i målgruppen for voksenlærlinge

Nye tal fra (FH) viser, at der på nuværende tidspunkt er 135.000 personer i målgruppen for voksenlærlinge. Dvs. ufaglærte og faglærte ledige, samt ufaglærte beskæftigede i alderen 25 – 40 år.

”Potentialet for at få mere faglært arbejdskraft er stort. Men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver, at landets virksomheder tager deres ansvar på sig. Så jeg har én enkelt kommentar til landets virksomheder: Bare kom i gang!” siger Ejner K. Holst.

Han pointerer, at flere voksenlærlinge betyder, at virksomhederne får mere kvalificeret arbejdskraft. Hvis de ca. 20.000 ledige ufaglærte og faglærte mellem 25 og 40 år tager en uddannelse som voksenlærling, vil det afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft med 28 procent.

Det viser en simpel beregning, som FH har foretaget. Og hvis bare nogen af de 20.000 ledige kunne få tilbuddet om at komme i voksenlære, vil det altså betyde mere faglært arbejdskraft til virksomhederne i fremtiden.

Mangel på arbejdskraft får alvorlige følger for dansk økonomi

”Det er helt afgørende, at både lønmodtagere og arbejdsgivere har fokus på at bruge voksenlærlingeordningen. Manglen på kvalificeret arbejdskraft kan potentielt få store konsekvenser for Danmarks økonomi.

Arbejdspladser vil være nødt til at flytte ud af landet, og virksomheder i andre lande vil løbe med de ordrer, der følger med,” siger næstformand i FH, Ejner K. Holst.

Den gruppe, der hidtil har været de største brugere af voksenlærlingeforløb, er ledige ufaglærte og faglærte mellem 25 og 40 år. Dem er der i øjeblikket ca. 20.000 af.

FAKTA om voksenlærlinge

For at blive voksenlærling/elev skal man være 25 år eller derover. For at virksomheden kan få økonomisk støtte skal voksenlærlingen /eleven opfylde ét af tre krav:

  • Være ufaglært
  • Være ledig faglært med en forældet uddannelse
  • Være faglært og have været ledig i mindst seks måneder

Tilskuddet til virksomhederne er 45 kr. i timen for: ufaglærte ledige, ledige faglærte med seks mdr. ledighed samt for faglærte med forældet uddannelse. 30 kr. i timen i op til to år for ufaglærte beskæftigede

Se mere på voksenlærling.nu

Tilskuddet til virksomhederne er 45 kr. i timen for: ufaglærte ledige, ledige faglærte med seks mdr. ledighed samt for faglærte med forældet uddannelse. 30 kr. i timen i op til to år for ufaglærte beskæftigede
Se mere på voksenlærling.nu

Læs undersøgelse: Stort potentiale for flere voksenlærlinge

Han peger på, at der er to gevinster ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte i Danmark: De ledige inviteres med i jobfesten, og virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for.

Kampagnen: ”Voksenlærling – En ordning, To vindere”

I sommeren 2019 lancerede en gruppe organisationer en kampagne, der skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Bag kampagnen står FH, 3F, Dansk Metal, FOA, HK, NNF, Kost og Ernæringsforbundet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Målet for kampagnen er at skaffe 1.000 flere voksenlærlinge over hele landet i løbet af et år.

Kampagnen er en udløber af aftalen om ’kvalificeret arbejdskraft til virksomheder’ fra november 2018, og har til formål at sikre at flere voksne bliver faglærte.

BOKS: Sådan har vi regnet

Analysen tager udgangspunkt i en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Definition af potentielle voksenlærlinge:

I undersøgelse defineret som målgruppen for voksenlærlingeordningen. Målgruppen defineres ud fra de kriterier, der skal være til stede, for at en virksomhed kan få tilskud til en voksenlærling/elev.

Læs undersøgelse: Stort potentiale for flere voksenlærlinge

En ordning. To vindere
Voksenlærling.nu
Flere virksomheder skal hjælpe sig selv til at få uddannet den arbejdskraft, som de har brug for, og ansætte flere voksenlærlinge- og elever.

Hverken køn eller alder bør forhindre nogen i at udleve deres uddannelsesdrømme, mener Lene Sørensen. Hun er i voksenlære som klejnsmed og hjælper gerne sønnen med at svejse hans udstødning. ”Mine børn synes det er sejt at have en mor, der kan svejse,” siger hun.

Ny kampagne skal få flere voksne til at tage en faglært uddannelse. Ved at investere i uddannelse til de tusindvis af ufaglærte og ledige faglærte vi har i Danmark, sikre vi både at de sidste inviteres med i jobfesten, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. ” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Ejner K. Holst

Vil du læse flere skarpe debatindlæg og politiske udmeldinger?