Regeringen er sammen med et bredt flertal i folketinget blevet enige om en aftale, som skal forbedre vilkårene for uddannelse og opkvalificering af ledige.

Aftalen er resultatet af en meget hurtig politisk forhandling og den skal træde i kraft allerede 1. august. 

Det er tydeligt, at ministeren viser en ny vej i beskæftigelsesindsatsen. Mere uddannelse til ledige. Det er helt rigtigt set.

Ejner K. Holst, næstformand i FH.

“Det er tydeligt, at ministeren viser en ny vej i beskæftigelsesindsatsen. Mere uddannelse til ledige. Det er helt rigtigt set.”, siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Aftalen kommer efter lynforhandlinger. Regeringen kom med sit udspil i sidste uge, som indeholdt en lang række forslag til forbedringer af reglerne for uddannelse til ledige. 

Markante forbedringer

Aftalen indeholder blandt andet markante forbedringer af uddannelsesløftet, voksenlærlingeordningen, samt visse forbedringer af jobrotation og den regionale uddannelsespulje.

“Der ligger en række tiltag her, som vi i FH tidligere har peget på, kunne være vejen frem.

Blandt andet en forbedring af uddannelsesløftet. Vi ville gerne have set at hele regeringens udspil ift. uddannelsesløftet blev fastholdt, som det var og permanentgjort, men det har partierne altså ikke ønsket.

Det vil vi blandt andet arbejde for når vi forhåbentlig snart skal diskutere, hvordan reglerne skal se ud på den lange bane,” siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.