Af Ejner K. Holst, næstformand for FH og Nanna Højlund, næstformænd for FH

Hverdagen er så småt ved at vende tilbage, og blandt andet genåbnes beskæftigelsesindsatsen nu delvist. Det betyder, at ledige igen skal stå til rådighed og kan få støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I en tid, hvor meget er midlertidigt, så er det nu, vi skal lave permanente investeringer i uddannelse og opkvalificering af vores ledige!

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

Den 1. maj foreslog FH, at man skruer gevaldigt op for uddannelse og opkvalificering til ledige fremadrettet.

‘Gerne med permanente ordninger, og senest har Beskæftigelsesministeren ligeledes lagt op til en decideret opkvalificeringsreform. Det synes FH giver rigtig god mening. 

Krisen har ramt de ufaglærte hårdt

For det første fordi krisen om muligt har gjort behovet endnu større. AE-rådet offentliggjorde den 26. maj en analyse, som viste at når krisen rammer, så er det dem med den korteste uddannelse – særligt ufaglærte – som rammes hårdest.

De mennesker, som i en kortere eller længere periode er ledige, kan med fordel bruge en del af den tid på enten at skifte spor i arbejdslivet eller få opdateret deres kompetencer, så de er tidssvarende.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

Ufaglærte oplever generelt større udsving og dermed større usikkerhed sammenlignet med resten af arbejdsmarkedet.

Samtidigt skaber de efterfølgende opsving ikke så mange job til ufaglærte, som de økonomiske nedture har kostet. Sådan har det været historisk, og sådan vil det sandsynligvis også være denne gang.

For det andet vil vi også i coronakrisen opleve, at den stigende kompleksitet, digitalisering og hastighed i samfundet fortsat vil stille nye krav til medarbejdernes kompetencer og viden.

Uddannelse og opkvalificering bliver derfor også i stigende grad et vilkår, som i løbet af vores arbejdsliv er noget der foregår løbende. Vi skal kunne mere.

Og de mennesker, som i en kortere eller længere periode er ledige, kan derfor med fordel bruge en del af den tid på enten at skifte spor i arbejdslivet eller få opdateret deres kompetencer, så de er tidssvarende.

Grøn omstilling kræver nye kvalifikationer

Sidst, men ikke mindst, så er det et grundvilkår for den kommende grønne omstilling af vores samfund, at vi har en arbejdsstyrke, som er i stand til at varetage de nye jobfunktioner, som det måtte indebære.

Og dertil bevæger sig væk fra brancher og jobfunktioner, som bliver overflødige – enten fordi jobbet i højere grad bliver automatiseret eller fordi det er inden for én af de brancher, som bliver udfaset i de kommende år. 

Derfor har vi, både nu og i fremtiden, behov for en velkvalificeret arbejdsstyrke, som er opkvalificeret til at matche de jobåbninger vi har.

Pligter og rettigheder skal følges ad

Hvordan kan en plan for opkvalificering og uddannelse af ledige så se ud?

Her er det vigtigt, at vi naturligvis ikke skal væk fra præmissen, som vi kender det i dag, om at rettigheder og pligter følges ad for ledige. Den enkelte har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og til at gøre en indsats for at komme i job.

Vi kan ikke straffe ledige til at blive kvalificeret. De skal i stedet have gode vilkår for at tilegne sig nødvendig uddannelse og opkvalificering til gavn for os alle.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

En indsats som både må gælde jobsøgning, men også til at tilegne sig kompetencer, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Såkaldte motivationsfremmende redskaber skal dog aldrig være førstevalg, men bør kun bruges, når der er reel tvivl om en ledig står til rådighed. Vi kan ikke straffe ledige til at blive kvalificeret.

De skal i stedet have gode vilkår for at tilegne sig nødvendig uddannelse og opkvalificering til gavn for os alle.

Bedre muligheder

Dernæst er det vigtigt, at der er gode muligheder for – og rettigheder til – at udvikle sine kompetencer i opsigelses- og ledighedsperioden.

Mulighederne for uddannelse og opkvalificering af ledige findes i store stræk i dag, men de bør forstærkes og forenkles.

Adgang og bureaukrati må ikke stå i vejen for uddannelsesmuligheder for ledige og skal kunne startes fra dag 1 i ledighedskøen.

Adgang og bureaukrati må ikke stå i vejen for uddannelsesmuligheder for ledige og skal kunne startes fra dag 1 i ledighedskøen.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

Hvorfor skal en murer vente i 5 uger på det korte kursus, som vil føre til et job, når det er gennemført? Det giver ingen mening.

Det skal være nemt for borgere at forstå, nemt for sagsbehandlere at benytte og nemt for virksomheder at tage del i.

Enklere regler skal så gå hånd i hånd med mere kendskab og vejledning i forhold til muligheder og rettigheder for uddannelse- og opkvalificering af ledige, særligt i forhold til voksne.

Varige ordninger

Men nye rammer for uddannelse og opkvalificering af ledige er ikke noget man gør over en nat.

Hvis vi for alvor skal have opkvalificeret flere, skal det være gennem varige ordninger og tilbud, så ledige og sagsbehandlere kan nå at lære dem at kende og have tillid til dem. At løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau er ikke noget man gør med et snuptag.

Vi skal skabe en beskæftigelsesindsats, der er en bedre medspiller i forhold til det mål, som vi alle er enige om: At få skabt en velkvalificeret arbejdsstyrke til gavn for virksomhederne og den enkelte.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

Regionalt er der naturlige forskelle på arbejdsmarkedet. Sammensætningen af ledige kan være forskellig, ligesom der er forskel på hvilke virksomheder, der ligger hvor i Danmark.

Derfor har vi i Danmark oprettet Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.

Rådene skal fremover endnu mere i fokus, så der både koordineres bedre mellem regionale aktører, men også så vi kan få den regionale viden og indsigt i spil, som kan være til stor gavn for ledige.

Bedre medspiller

Alt i alt er der en række ting vi kan sætte i værk, som skaber en beskæftigelsesindsats, der er en bedre medspiller i forhold til det mål, som vi alle er enige om:

At få skabt en velkvalificeret arbejdsstyrke til gavn for virksomhederne og den enkelte.

Og i en tid, hvor meget er midlertidigt, så er det nu, vi skal lave permanente investeringer i uddannelse og opkvalificering af vores ledige!

Indlæg i Altinget 02.06.20

Uddannelse er den bedste genstart siger FH