I dag lufter et mindretal i folketinget tanken om at skabe lempeligere vilkår for virksomhedspraktik midlertidigt under coronakrisen. Det advarer FH imod.

Lige nu har vi en oplagt mulighed for at uddanne og opkvalificere de ledige. Den må vi ikke forspilde

Ejner K. Holst

”Lige nu har vi en oplagt mulighed for at uddanne og opkvalificere de ledige. Den må vi ikke forspilde,” siger Ejner K. Holst, næstformand for FH.

Rimelig balance

Partierne argumenterer med, at det vil kunne være en særlig håndsrækning til sårbare ledige. Men her er FH ikke enige. Antallet af personer, som den enkelte virksomhed må have i virksomhedspraktik, bestemmes blandt andet af ”rimelighedskravet”, som skal skabe en rimelig balance mellem antallet af personer i støttet beskæftigelse og antallet af ordinært ansatte. Det er rimelighedskravet, som partierne ønsker at slække på.

Der er gode muligheder for at tage sårbare ledige i virksomhedspraktik, og tiden er altså ikke til, at vi slækker yderligere på reglerne og risikerer at fortrænge ordinær arbejdskraft.

Ejner K. Holst

”Vi har et balanceret rimelighedskrav, som er et godt værn, for at virksomhederne ikke overforbruger virksomhedspraktik og bruger det som en adgang til gratis arbejdskraft. Det er vi for nylig blevet enige om at tilpasse så blandt andet flere personer, der ikke arbejder fuld tid, kan komme i virksomhedspraktik,” fastslår Ejner K. Holst og fortsætter:

“Dertil kommer, at førtidspensionister undtages af rimelighedskravet. Der er derfor gode muligheder for at tage sårbare ledige i virksomhedspraktik, og tiden er altså ikke til, at vi slækker yderligere på reglerne og risikerer at fortrænge ordinær arbejdskraft”

Fokus på udsatte og sårbare

FH deler dog ambitionen om at have fokus på udsatte og sårbare grupper i ledighedskøen, herunder dem, der var ledige før coronoakrisen.

For de mere udsatte ledige kan et redskab som revalidering eksempelvis bringes mere i spil. Det er derfor rigtig godt, at ministeren tænker i de baner.

Ejner K. Holst

”FH er kommet med en lang række forslag til forbedringer af beskæftigelsesindsatsen, hvor uddannelse og opkvalificering kommer i centrum for flere ledige. For de mere udsatte ledige kan et redskab som revalidering eksempelvis bringes mere i spil. Det er derfor rigtig godt, at ministeren tænker i de baner”, siger Ejner K. Holst

FH har på baggrund af coronakrisen fremlagt forslag om opkvalificering af lønmodtagerne for 1 mia. kr. for at få flere i varige job. Læs hele forslaget her