Af Ejner K Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Lige nu står vi som samfund over for nogle store udfordringer.

På bare tre måneder er vi gået fra at have et rødglødende arbejdsmarked til at have 180.000 arbejdsløse. Det betyder, at opgaven pludselig er den helt modsatte af det vi troede, da vi skålede godt nytår.

Den danske model er et stærkt fundament

Det bliver ikke nogen nem opgave, men heldigvis har vi et stærkt fundament at bygge på.

Vi har tillid til myndighederne, så vi følger deres anvisninger. Vi har tillid til hinanden og hjælper, hvor der er behov. Og så har vi ikke mindst vores danske samfundsmodel.

De tre tandhjul, som får vores model til at køre, hedder uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. Og det er vigtigt, at de griber godt fat i hinanden.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

Den model, som har gjort os til et af verdens rigeste lande.  Som bygger på erkendelsen af, at en stærk offentlig og privat sektor ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.

Og hvor lønmodtagerne organiserer sig og løn- og arbejdsforhold, bliver løst gennem kollektive aftaler. Og hvor arbejdsmarkedsparter bidrager og laver løsninger.

Vigtige tandhjul: Uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv

Men vi skal huske, at der neden under det hele, nede i maskinrummet på vores samfundsmodel, ligger tre nødvendige tandhjul og snurrer.

De tre tandhjul, som får vores model til at køre, hedder uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. Og det er vigtigt, at de griber godt fat i hinanden.

Når vi skaber stærke kompetencer gennem uddannelse, så betyder det, at erhvervslivet kan producere og skabe indtægter og arbejdspladser.

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

For når vi skaber stærke kompetencer gennem uddannelse, så betyder det, at erhvervslivet kan producere og skabe indtægter og arbejdspladser.

Og når vi bruger en aktiv arbejdsmarkedspolitik, så kan de ledige vendes i døren og sendes på uddannelse, hvor de får kvalifikationerne til at løse nye opgaver, og dermed nemmere kommer i job.

Sirenesang: “Arbejdsudbud” det eneste ord de kender

Derfor skal vi heller ikke lytte til dem, der kun vil dreje på det ene tandhjul. Og da slet ikke lytte til dem, der bare vil springe maskinen i luften, fordi ”arbejdsudbud” er det eneste ord, de kender.

Vi ved jo godt, at det ikke passer. Troen på, at der bare skal være nok arbejdsløse, der søger jobbene, så skal det nok gå, er helt forkert

Ejner K. Holst og Nanna Højlund

For vi ved jo godt, at det ikke passer. Troen på, at der bare skal være nok arbejdsløse, der søger jobbene, så skal det nok gå, er helt forkert.

Det eneste, der sker ved at lade stå til, er, at alt for mange mister kontakten til arbejdsmarkedet.

De går i stå, og deres kompetencer – alt det, de var gode til engang – visner. Det er ingen tjent med; hverken de arbejdsløse, virksomhederne eller samfundet.

Investér i uddannelse

Derfor har FH, foreslået at der afsættes 1 mia. til investeringer i at uddanne ledige og beskæftigede til der, hvor erhvervslivet har behov. Hermed rammer vi alle tre tandhjul – erhvervslivet får mere kompetent arbejdskraft, uddannelsesniveauet højnes og lønmodtagerne får nye og bedre job.

Konkret foreslår vi bl.a., at de regionale arbejdsmarkedsråd skal styrkes med en pulje af penge, så de har mulighed for at gå i dialog med virksomhederne i de enkelte kommuner og skræddersy opkvalificering til de ledige der, hvor virksomhederne lokalt har behov.

Opkvalificering er vejen frem

Før coronakrisen sagde for mange virksomheder, at de ikke havde tid til at opkvalificere deres medarbejdere.

Den undskyldning duer ikke længere. I stedet skulle de tage at benytte sig af muligheden for at opkvalificere de ansatte via de mange online-kurser, som er tilgængelige og via almindelig undervisning, i takt med at uddannelserne nu lukker op igen. Det vil være rettidig omhu.

Det er også vigtigt, fordi vi allerede nu bør uddanne dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden.

Så lad os ikke lytte til sirenesangen om arbejdsudbuddet, som et mirakelmiddel.

Vi ved godt, at det ikke passer. At vi har en samfundsmodel, der er bedre. Og at vi nu, mere end nogensinde før har brug for at værne om den maskine, som kan trække os fri af krisen.

Indlæg bragt i A4 19.05.20