En succesfuld kampagne har fået flere til at vælge at blive voksenlærlinge. Hele 2.002 personer er begyndt på et forløb som voksenlærling, siden en kampagnen ”En ordning – to vindere” blev lanceret i august 2019.

Det svarer til en stigning på 27 procentpoint – og er langt flere end forventet: Målet med kampagnen var at få 1000 til at begynde som voksenlærlinge i kampagneperioden.

Læs evaluering: Voksenlærling: En ordning – to vindere

Kampagnen har gjort ordningen mere kendt blandt både lønmodtagere, ledige og virksomheder. Fx er andelen af virksomheder, der sandsynligvis vil ansætte en voksenlærling i fremtiden, steget med 16 procentpoint (se flere resultater nedenfor).

Når man når en vis alder og måske har stiftet familie, så kan udsigten til flere år på lærlingeløn eller SU afskrække mange for at gå i gang med en uddannelse. Med de nuværende regler har de mere modne lønmodtagere råd til at tage en erhvervsuddannelse

Ejner K. Holst

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Ejner K. Holst, glæder sig over, at flere har fået øje på voksenlærlingeordningen.

Fakta

En voksenlærling er en person 25 år eller derover, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. For at virksomheden kan få økonomisk støtte skal voksenlærlingen/eleven opfylde ét af tre krav: 1) være ufaglært, 2) være ledig faglært med en uddannelse, som ikke har været brugt i fem år. 3) være faglært og have været ledig i mindst seks måneder

Se mere på voksenlærling.nu

En oplagt vej til flere faglærte

”Voksenlærlingeordningen som en helt oplagt vej til at få flere faglærte. Og det er der hårdt brug for: fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030”, siger han.

Ordningen er også en klar gevinst for den enkelte voksenlærling, pointerer Ejner K. Holst.

”Når man når en vis alder og måske har stiftet familie, så kan udsigten til flere år på lærlingeløn eller SU afskrække mange for at gå i gang med en uddannelse. Med de nuværende regler har de mere modne lønmodtagere råd til at tage en erhvervsuddannelse”, siger han.

Endelig er voksenlærlingeordningen også en gevinst for virksomhederne:

”Virksomhederne får både et solidt tilskud til lønnen og ender med arbejdskraft, de står og mangler. Og potentialet er der: Vi har mange dygtige voksne, som kan opkvalificeres. Vi har uddannelser, der gerne vil tage imod, og vi har en voksenlærlingeordning, der gør, at det godt kan betale sig – også for virksomhederne” siger Ejner K. Holst.

FH: Sådan bør ordningen styrkes

FH foreslår, at de midlertidige tiltag, der har kørt som forsøg i knap to år og som løber året ud, nu bliver permanente.

”Ordningen bør styrkes. Det gælder om at de barrierer, der hidtil har været for at flere valgte at blive voksenlærlinge”, siger Ejner K. Holst.

Konkret foreslår FH at

  • den øgede økonomiske støtte i forsøgsperioden gøres permanent
  • de gamle begrænsninger for, hvem der kan blive voksenlærlinge fjernes. Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse skal permanent være en del af målgruppen. Den positivliste, der før begrænsede ordningen, bør fjernes permanent.
  • Ordningen gøres endnu mere attraktiv for ledige ved at forbedre samspillet med dagpengeperioden og opsigelsesperioden  
  • For at skabe en enklere ordning kan det være fornuftigt at harmonisere satserne mellem de forskellige målgrupper for voksenlærlinge.
  • Ledighedskravet på mindst 3 måneders ledighed for ledige faglærte bør fjernes. Ledighedskrav har i dag den uhensigtsmæssige konsekvens, at ledige afventer deres 3 måneders ledighedsdag for at forbedre virksomhedernes lønrefusion.