I dag lancerer FH, 3F, Dansk Metal, FOA, HK, NNF, Kost og Ernæringsforbundet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en kampagne under overskriften: ”Voksenlærling – En ordning. To vindere”. Målet for kampagnen er at skaffe 1000 flere voksenlærlinge over hele landet.

Voksenlærlingeforløb en unik mulighed for at motivere flere til at blive faglærte, fordi de også økonomisk kan få hverdagen til at løbe rundt under uddannelsen.

Ejner K. Holst, Næstformand i FH

Kampagnen er en udløber af aftalen om ’kvalificeret arbejdskraft til virksomheder’ fra november 2018, og har til formål at skaffe virksomhederne den faglærte arbejdskraft, som de har behov for.

Fakta om voksenlærlingeforløb

For at blive voksenlærling/elev skal man være 25 år eller derover. For at virksomheden kan få økonomisk støtte skal voksenlærlingen/eleven opfylde ét af tre krav:

  1. Være ufaglært
  2. Være ledig faglært med en uddannelse, som du ikke har brugt i fem år
  3. Være faglært og have været ledig i mindst seks måneder

Se mere på voksenlærling.nu

De danske virksomheder efterspørger nemlig i stigende grad kvalificeret arbejdskraft, og fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle 44.000 – 70.000 faglærte i 2025. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort endnu mere for at opkvalificere den ufaglærte del af arbejdsstyrken.

Fagforeninger spiller en central rolle

Fagforeninger og a-kasser spiller en central rolle i kampagnen. Dels skal de fortælle deres medlemmer om fordelene ved voksenlærlingeordningen – dels skal de gøre virksomhederne opmærksomme på de muligheder, der ligger i at etablere pladser for voksenlærlinge.

En af de primære aktiviteter i kampagnen vil være en stor virksomhedsopsøgende indsats i efteråret, hvor de deltagende fagforeninger vil kontakte virksomheder og fortælle dem om mulighederne i og fordelene ved voksenlærlingeordningen.

Vi vægter virksomhedskontakten højt, da det i sidste ende er dem, der kan oprette uddannelsesaftalerne. Og det er jo ikke en fremmed opgave for fagbevægelsen at holde tæt kontakt med landets virksomheder, og at hjælpe ufaglærte til at blive faglærte. Derfor glæder vi os i FH til at samarbejde med de seks forbund og arbejdsgiverne om at skaffe flere voksenlærlingeaftaler. Siger Ejner K. Holst.

Fordel for begge parter

Kampagnens formål er at sætte fokus på, at voksenlærlingeordningen både er til gavn for den enkelte lærling og for de virksomheder, som beskæftiger dem. Derfor er overskriften for kampagnen også ”En ordning. To vindere”.

Vi har uddannelser, der gerne vil tage imod, og vi har en voksenlærlingeordning, der gør, at det godt kan betale sig – også for virksomhederne

Ejner K. Holst, Næstformand i FH

At gå fra ufaglært til faglært er en fordel for den enkelte, der ved at uddanne sig opnår større jobsikkerhed, højere livsindkomst og nye arbejdsopgaver. Samtidig modtager man som voksenlærling mindstelønnen inden for det givne fag, hvilket bidrager til at sikre rammerne for et godt voksen- og familieliv. Og det er da også de gode økonomiske rammer, der skal være med til motivere flere til at blive voksenlærling.

Det er klart, at når man når en vis alder og måske har stiftet familie, så kan udsigten til flere år på lærlingeløn eller SU afskrække mange for at gå i gang med en uddannelse. Her er et voksenlærlingeforløb en unik mulighed for at motivere flere til at blive faglærte, fordi de også økonomisk kan få hverdagen til at løbe rundt under uddannelsen.” siger Ejner K. Holst.

Solidt tilskud til lønnen undervejs

Men et voksenlærlingeforløb er ikke kun en fordel for lønmodtagerne. Det er også en fordel for virksomhederne. Medarbejderes forløb fra ufaglært til faglært bidrager nemlig til, at virksomheden får den arbejdskraft, som de står og mangler. Og samtidig kan virksomhederne også få et solidt tilskud til lønnen undervejs.

Potentialet er der, så vi skal bare have virksomheder og lønmodtagere til at vove pelsen. Vi har nemlig mange dygtige voksne, som kan opkvalificeres. Vi har uddannelser, der gerne vil tage imod, og vi har en voksenlærlingeordning, der gør, at det godt kan betale sig – også for virksomhederne” siger Ejner K. Holst.

For mere information og kampagnemateriale gå ind på voksenlærling.nu  

Voksenlærling.nu : Fagbevægelsens Hovedorganisation
Voksenlærling : Fagbevægelsens Hovedorganisation