’Udspillet er ambitiøst, effektivt og retfærdigt. Vi får flere i job, vi får flere faglærte, og så kommer vi til at stå bedre rustet i den grønne omstilling. Og samtidig mindsker regeringen uligheden. Vi får også forbedret dagpengene de første tre måneder og dermed vores samlede flexicuritymodel’, siger Lizette Risgaard. 

Det er alt sammen forslag, der ruster os til en fremtid, hvor vi får brug for flere faglærte i Danmark – ikke mindst på grund af den grønne omstilling

Lizette Risgaard

’Jeg er meget glad for forslagene om investeringer i uddannelse på 2,5 mia. kr. årligt. Det er en massiv opprioritering af et helt afgørende område. Hertil kommer, at det offentlige fremover altid skal ansætte lærlinge ved udbud, og at man kan få 110 procent i dagpenge, hvis man uddanner sig til faglært.

Det er alt sammen forslag, der ruster os til en fremtid, hvor vi får brug for flere faglærte i Danmark – ikke mindst på grund af den grønne omstilling’, siger Lizette Risgaard.

’Samtidig er jeg rigtig glad for at se, at der er en række initiativer, der skal styrke det organiserede arbejdsmarked. Det er helt afgørende, at vi har gode og ordnede forhold på arbejdsmarkedet også i fremtiden’, siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard hæfter sig ved, at reformpakken indeholder en række mærkesager for fagbevægelsen – herunder:

  • Højere dagpenge de første tre måneder
  • 2,5 mia. kr. årligt til uddannelse
  • 1 mia. kr. årligt til den grønne omstilling
  • Uddannelsesklausuler om lærlinge i alle offentlige udbud
  • Styrket indsats mod social dumping
  • Uddannelsesløftet med 110 procent dagpenge fra ufaglært til faglært gøres permanent
  • Lønindkomst modregnes ikke længere i ægtefælles folke- eller førtidspension
  • Forhøjelse af fradrag for fagforeningskontingent.

Kontakt: Teamchef for presse- og kommunikation Jakob Elkjær: 30 54 96 40.

FH dagpengeforslag: Mere tryghed til lønmodtagerne (iPaper)
FH reformkatalog: Flere og bedre job (iPaper)