I sidste uge viste en ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) at tre ud af fem lønmodtagere oplever, at deres arbejde er kendetegnet ved et stort arbejdspres. Det er alarmerende og kalder på en fornyet indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Pressede ledere og en dalende kvalitet i den ledelse, de udøver, har en afsmittende effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø

Bente Sorgenfrey

Hvis man vil forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår og -miljø, må man kigge på deres lederes vilkår og eget arbejdsmiljø.

Pressede ledere påvirker arbejdsmiljøet

Vi ved fra et utal af undersøgelser, at pressede ledere og en dalende kvalitet i den ledelse, de udøver, har en afsmittende effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø. Omvendt er arbejdsmiljøet ofte rigtig godt dér, hvor ledernes ressourcer og krav matcher – både for lederen selv og for medarbejderne.

Hvis man skal se på, hvorfor lederne selv er pressede, så handler det ofte om ressourcer og rammer.

Antallet af ledere i den offentlige sektor er faldet markant det sidste årti, og ressourcerne er generelt blevet færre. Men kravene til ledere og medarbejdere er stadig de samme. Det regnestykke kan selvfølgelig ikke gå op.

Der er et enormt potentiale for at forbedre arbejdsmiljøet ved at forbedre de grundlæggende ledelsesmæssige faktorer

Bente Sorgenfrey

Samtidig er det blevet vanskeligere for de offentlige ledere at være i kontakt med deres medarbejdere.

Den enkelte leder står i spidsen for flere og flere medarbejdere – som ofte endda er spredt på flere matrikler eller institutioner. Det voksende ledelsesspænd i den offentlige sektor gør det svært for lederne at lede tæt på deres medarbejdere, og dermed at arbejde meningsfuldt med bl.a. arbejdsmiljøet.

En stresset leder påvirker hele arbejdsenheden negativt

Når vi fokuserer på medarbejdernes arbejdsmiljø, skal der opmærksomhed på, at ledernes arbejdsvilkår smitter af på medarbejderne.

Det viser bl.a. en ny undersøgelse foretaget af Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her konkluderer forskerne, at lederne er centrale for et sundt psykosocialt arbejdsmiljø.

Undersøgelsen viser, at risikoen for at en arbejdsenhed har lav social kapital – dvs. oplevelsen af samarbejdsevne, tillid og retfærdighed – stiger jo mere lederen oplever stress, høje jobkrav, ringe jobkontrol og mangel på social støtte fra nærmeste leder.

Især er lav jobkontrol hos ledere forbundet med øget risiko for lav social kapital. Hvis ledere oplever en lav grad af jobkontrol, stiger risikoen for lav social kapital i arbejdsenheden og altså mangel på samarbejdsevne og tillid.

Der er et enormt potentiale for at forbedre arbejdsmiljøet ved at forbedre de grundlæggende ledelsesmæssige faktorer som ledelsesspænd, balance mellem krav og ressourcer for lederne og den sociale kapital i enheden. Det vil forbedre ledernes arbejdsmiljø og dermed også vilkårene for deres medarbejdere.

Indlægget er bragt på Altinget.dk 6. februar 2020