Regeringen har sammen med støttepartierne indgået aftale om finanslov for 2020. En aftale, der bygger videre på de gode takter fra finanslovforslaget.

Det drejer sig blandt andet om et løft af velfærden. Et løft, der både sikrer, at velfærden kan følge med befolkningsudviklingen, og samtidig giver plads til at udvikle velfærden yderligere.

Flere midler til grøn forskning bidrager til, at Danmark kan fastholde sin styrkeposition inden for grønne løsninger. Dermed bliver frøene til fremtidens grønne job sået.

Lizette Risgaard, Formand FH

Herunder afsættes der flere ressourcer til at genoprette skattevæsenet, og der er opnået enighed om at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelser samt at løfte kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne.

Aftalen sikrer nu også flere ressourcer til kampen mod social dumping, oprettelse af ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” samt et fokus på at finde veje til at mindske uligheden via en årlig ulighedsredegørelse.

”Samlet set er der tale om en god finanslov set med lønmodtagerøjne”, vurderer Lizette Risgaard.

Flere midler til ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Aftalepartierne er enige om at tilføre flere ressourcer til kampen mod social dumping.

”Det er glædeligt, at der kommer flere ressourcer til kampen mod social dumping. For at sikre mere ordnede forhold på arbejdsmarkedet er det også vigtigt, at bødeniveauet bliver skærpet for virksomheder, der gør brug af illegal arbejdskraft”, siger Lizette Risgaard.

Hun hæfter sig også ved, at partierne bag finanslovaftalen er enige med arbejdsmarkedets parter i, at indsatsen mod social dumping på vejtransportområdet skal styrkes.

”Vi er meget tilfredse med, at der afsættes midler til at sikre effektiv kontrol og håndhævelse af, at cabotagekørsel og kombinerede transporter i Danmark sker på danske lønvilkår”.

Det går godt herhjemme, men ikke for alle. Uligheden stiger. Nu bliver der taget et opgør med nogle af de skæve skattelettelser, der blev indført af den tidligere regering.

Lizette Risgaard, Formand FH

Finanslovaftalen lægger ikke op til flere investeringer i et bedre arbejdsmiljø, ud over en udmøntning af forårets ”Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet”.

”Efter mange års besparelser er det godt at se, at der tilføres flere midler til Arbejdstilsynet. Det er helt nødvendigt for effektivt at kunne værne om lønmodtagernes arbejdsliv og helbred. Der er dog fortsat behov for flere ressourcer for at sikre en reel genopretning af kontrolindsatsen,” siger Lizette Risgaard.

En styrket grøn omstilling

Regeringen og støttepartierne er enige om at oprette ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” med en samlet kapital på 25 mia. kr., som skal bidrage til en national og global grøn omstilling. Forslaget læner sig op ad FH’s forslag om at oprette ”Danmarks Investeringsfond” til investeringer i fremtidens teknologier.

”Det er meget positivt, at der oprettes en fond, der skal bidrage til et grønnere Danmark via massive investeringer, som skal fremme den grønne omstilling blandt andet gennem nye teknologier og samtidig bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne skaber”, siger Lizette Risgaard.

Der sker desuden en mærkbar opprioritering af grøn forskning.

”Flere midler til grøn forskning bidrager til, at Danmark kan fastholde sin styrkeposition inden for grønne løsninger. Dermed bliver frøene til fremtidens grønne job sået. Men der ligger et stort arbejde forude for at sikre et grønnere, sundere og mere bæredygtigt Danmark”, siger Lizette Risgaard og fortsætter:

”Det er meget positivt, at der også er afsat midler til forskning i tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper”.

Vigtige skridt mod et samfund med mindre ulighed

Aftalepartierne bag finansloven adresserer den stigende ulighed i Danmark. Der skal udarbejdes en årlig ulighedsredegørelse og dele af finansloven finansieres ved at droppe nogle skæve skattelettelser.

”Det går godt herhjemme, men ikke for alle. Uligheden stiger. Nu bliver der taget et opgør med nogle af de skæve skattelettelser, der blev indført af den tidligere regering. Samtidig styrkes uddannelserne, hvilket er et af de stærkeste værn mod ulighed. Det afspejler en god og retfærdig balance og er gode første skridt på vejen”, siger Lizette Risgaard og fortsætter,

”Det er en rigtig god idé at udarbejde en årlig ulighedsredegørelse, som bliver et vigtigt redskab til at finde veje til, hvordan vi får mindsket uligheden. Det arbejde kommer vi til at følge meget tæt”.

Brug for et mere attraktivt dagpengesystem

FH glæder sig over, at opholdskravet for ret til dagpenge bliver afskaffet. FH konstaterer dog, at der i finanslovaftalen for 2020 desværre ikke er fundet løsninger for at stoppe udhulingen af dagpenge.

”Dagpengene mister løbende værdi i disse år. Det truer sikkerheden og fleksibiliteten i den danske flexicurity-model. Det SKAL der findes en løsning på”, siger Lizette Risgaard.

Har du spørgsmål?

Kontakt Pressekoordinator Anette Bindslev 2338 4214 og økonom i FH, Mette Hørdum Larsen, 2729 1737