Finanslov

Allan Lyngsø Madsen: Sådan bør vi bruge ”krigskassen”

Med finanslovsforslaget for 2021 blev den såkaldte ”krigskasse” introduceret. Den består af ca. 9 mia. kr. som regeringen og de øvrige partier skal bruge på at rette op på økonomien og arbejdsmarkedet i kølvandet på coronavirussen. Her kan de passende finde inspiration i FH’s Genopretningsplan og Helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling.

Finanslov 2020: God finanslov for lønmodtagerne

Formand for FH, Lizette Risgaard, er meget tilfreds med aftalen for finanslov 2020: ”Løft af velfærden, stop for besparelser på uddannelser, en styrket grøn omstilling, genopretning af skattevæsenet og flere midler til kampen mod social dumping. Det er topprioriteter til gavn for lønmodtagerne”, siger FH-formanden. Hun glæder sig også over finanslovens fokus på at mindske uligheden – blandt andet via en årlig ulighedsredegørelse og ved at droppe nogle af de skæve skattelettelser.

Lizette Risgaard: Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Finanslovsforslag markerer ny kurs

Ulighed: Velfærd og klima. Det er to nøgleord fra regeringens forslag til finanslov. Endelig - vil nogen sige. Men der er faktisk mere, som fortjener ros. Nemlig, at regeringen vil bekæmpe den stigende ulighed.

LO og DA i fælles udspil: Erhvervsuddannelserne skal styrkes betydeligt

LO og DA sender nu sammen en klar appel til regeringen. Formålet er at sikre, at landets erhvervsskoler har de fornødne midler og den fornødne kvalitet. Der er behov for bedre økonomi, høj kvalitet og styrket image, så flere vil vælge at tage en erhvervsuddannelse, lyder opfordringen fra LO og DA.

Regeringens valgflæsk giver ikke mere velfærd

Danskerne har ikke udsigt til bedre velfærd næste år. Det fremgår af regeringens netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2019. ?Nok så mange bløde småpakker op til næste folketingsvalg opvejer ikke regeringens årelange udhuling af danskernes velfærd. Det er det, man kalder valgflæsk?, siger Lizette Risgaard.

Finanslovcirkus fortsætter

Cirkusset omkring næste års finanslov fortsætter, da aftalen reelt er betinget af, at regeringen indgår en aftale med DF inden nytår om stramninger på udlændingeområdet. Derfor er der fortsat usikkerhed om næste års budget, og om der er penge til at opretholde velfærden.