”Det glæder mig, at regeringen og støttepartierne med aftalen om næste års finanslov og stimuliaftalen viser, at genopretning og grøn omstilling kan gå hånd i hånd. Der ligger et stort potentiale her, hvor vi både kan sætte ind mod klimaudfordringerne, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed”, siger Lizette Risgaard.

Hjælp til hårdt ramte områder og en ramme til omstillingsinitiativer

Med henblik på at stimulere økonomien og skabe flere job er der enighed om at iværksætte yderligere tiltag målrettet områder, som er hårdt ramt af coronakrisen. Det drejer sig bl.a. om en eksportpakke, fokus på oplevelsesøkonomi samt en række initiativer, som retter sig mod at understøtte en omstilling.

”Vi skal gøre, hvad vi kan for at sætte ekstra skub i økonomien i disse svære tider. Mange tusinde lønmodtagere har helt uforskyldt mistet deres arbejde. Med en ekstra indsats på de områder, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen, skaber vi flere jobmuligheder”, siger Lizette Risgaard, og fortsætter:

”Og det er godt at se, at de tiltag bliver fulgt op med initiativer om uddannelse og opkvalificering, så vi derigennem får sikret bedre omstillingsmuligheder, og her er det glædeligt med det særlige fokus på grønne jobs.”

Der er desuden aftalt et økonomisk løft til ungdomsuddannelserne, herunder et taxameterløft i 2021-2024 på tværs af erhvervsuddannelserne og på social- og sundhedsuddannelserne samt et ekstraordinært løft af Forberedende Grunduddannelse, FGU.

”Det er endnu et vigtigt skridt for at styrke rammerne og kvaliteten på vores uddannelsesinstitutioner. Og det er også med fokus på, at vi får uddannet mere faglært arbejdskraft, så Danmark i fremtiden kan stå stærkt som en nation med lønmodtagere i verdensklasse”, siger Lizette Risgaard. 

Investeringer i velfærden

Der bliver i finanslov 2021 afsat midler til et løft af velfærden. Et løft, der både sikrer, at velfærden kan følge med befolkningsudviklingen, og som samtidig giver plads til at udvikle velfærden på nogle områder.

Der sikres også de nødvendige midler til at dække de ekstraordinære udgifter, som kommuner og regioner rammes af som følge af COVID-19.

”Jeg hilser investeringer i velfærden velkommen. Det er helt afgørende, at coronakrisen ikke kommer til at sætte et negativt aftryk på vores fremtidige velfærd. Den offentlige service er i forvejen presset af adskillige år med besparelser samtidig med, at vi bliver flere børn og ældre i befolkningen”, siger Lizette Risgaard.

Aftalepartierne i finanslov 2021 er desuden enige om at styrke skattekontrollen yderligere de kommende år ved at afsætte midler til at sikre indfasningen af seks nye skattecentre og 750 nye kontrolmedarbejdere.

Arbejdstilsynet styrkes for at øge indsatsen målrettet psykisk arbejdsmiljø og sexchikane.

”Det er positivt, men vi håber også, at der videre frem er øje for, at Arbejdstilsynet har fået mange ekstraordinære opgaver i kølvandet på COVID-19”, siger Lizette Risgaard.

Ingen løsning på den urimelige udhuling af dagpengene

FH konstaterer dog, at der i finanslovaftalen for 2021 desværre ikke er fundet løsninger for at stoppe udhulingen af dagpenge.

”Dagpengene bliver mindre værd år for år. Det truer sikkerheden og fleksibiliteten i den danske flexicurity-model. Det SKAL der findes en løsning på”, siger Lizette Risgaard.

FH havde også gerne set, at der i finansloven var afsat midler til en fuld genopretning af Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljø og til en permanent bevilling til indsatsen mod social dumping.