Grønne initiativer er en vigtig del af genopretningen

Med finanslovforslaget afsatte regeringen en reserve på over 9 mia. kr. til genstart af dansk økonomi og de særlige udfordringer afledt af COVID-19. Det er regeringens ambition, at reserven blandt andet skal understøtte den grønne omstilling. Den grønne omstilling var også omdrejningspunktet i den forskningsaftale, der blev landet d. 30. oktober, hvor hovedparten af midlerne i aftalen går til grøn forskning.

”Det glæder mig, at regeringen tænker den grønne omstilling ind i genopretningen. På den måde kan vi komme ud af coronakrisen i en stærkere og grønnere form ved at satse på en grøn omstilling, der også skaber flere gode job og sikrer social retfærdighed”, siger Lizette Risgaard.

Hjælp til eksport og hårdt ramte områder

Ved dagens pressemøde offentliggjorde finansministeren yderligere tiltag, som regeringen tager med ind til forhandlingsbordet. Det drejer sig blandt andet om en eksportpakke og midler til hårdt ramte områder, herunder til omstilling.

FH-formanden kvitterer for, at regeringen med eksportpakken har lyttet til de mange gode anbefalinger fra de otte teams for genstart af dansk eksport.

”Vores økonomi er afhængig af, at vi kan afsætte vores varer og tjenester på de globale markeder. Derfor er det glædeligt, at regeringen også har fokus på at understøtte vores eksportvirksomheder”, siger Lizette Risgaard og fortsætter:

”Der er brug for en særlig indsats i de områder, som er hårdest ramt af coronakrisen. Både ved at skabe flere jobmuligheder og ved at sikre gode omstillingsmuligheder. Her er det vigtigt, at vi også får styrket rammerne for uddannelse og opkvalificering”, siger Lizette Risgaard.

Velfærden skal sikres

En del af genstartsreserven skal også gå til at dække nogle af de ekstraordinære udgifter, som sundhedssektoren rammes af som følge af COVID-19. I finanslovforslaget afsatte regeringen desuden midler til at styrke sundhedsmyndighederne og beredskabet i tilfælde af sundhedskriser mv.

”Det er vigtigt, at coronakrisen ikke kommer til at sætte et negativt aftryk på vores fremtidige velfærd. Den offentlige service er i forvejen presset af en årrække med besparelser samtidig med, at der bliver flere børn og ældre i befolkningen. Vi skal investere i vores fælles velfærd, så vi udbygger og udvikler rammerne for den offentlige sektor. Vi skal sikre en høj kvalitet i velfærden, så vi også kan håndtere fremtidens udfordringer”, siger Lizette Risgaard.

Finansloven skal sætte en stopper for udhulingen af dagpenge

FH ønsker, at der i finanslovsaftalen sker en øget tryghed i dagpengesystemet.

”Gennem de seneste mange år er dagpengene blevet forringet. Satsen følger ganske enkelt ikke med lønudviklingen. Det truer sikkerheden og fleksibiliteten i den danske flexicurity-model. Det skal stoppe nu”, siger Lizette Risgaard.

Mere ordnede forhold på de danske arbejdspladser bør også tilgodeses. Det drejer sig ikke mindst om at sikre en fuld genopretning af Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljø og en permanent bevilling til indsatsen mod social dumping.