Coronakrisen har på kort tid vendt op og ned på den økonomiske situation i Danmark.

Der er udsigt til et markant tilbageslag i økonomien og på arbejdsmarkedet i år. Og trods forventningerne om at vi er i gang med genopretningen, vil det sandsynligvis ske meget gradvist.

Coronakrise eller ej, så arbejder FH fortsat for et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd.

Lizette Risgaard

Nødvendigt med flere tiltag

Selvom hjælpepakkerne var en succes, ligger det altså ikke i kortene, at økonomien og arbejdsmarkedet vil nå helt tilbage i udgangspunktet fra før krisen i løbet af i år og næste år. I hvert fald ikke af sig selv. Derfor vil det være nødvendigt med yderligere tiltag, der kan understøtte en genopretning af dansk økonomi.

For Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) handler det dog ikke kun om at komme tilbage, hvor vi var. Vi ønsker, at Danmark kommer tilbage i en endnu stærkere og grønnere form. Derfor har vi også hurtigt fremlagt en genopretningsplan, der giver 41 konkrete forslag til, hvordan det kan ske.

Samfund i balance

For coronakrise eller ej, så arbejder FH fortsat for et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd.

Det gør vi, når det drejer sig om en klimaomstilling, der skal ske på en socialt balanceret måde. Det gør vi, når det drejer sig om bedre og lige forhold for lønmodtagere og de svagere grupper i samfundet. Og det gør vi, når det også drejer det sig om at mindske uligheden i samfundet, sikre kvaliteten i den offentlige velfærd og øge trygheden i dagpengesystemet.

Finanslov 2021

Derfor har vi lavet en pakke med forslag til politikerne som optakt til forhandlingerne om finansloven for 2021. En pakke der bl.a. indeholder følgende forslag:

For det første skal vi øge trygheden i det solidariske dagpengesystem, der står klar hvis danske lønmodtagere bliver ramt af en fyreseddel. Et system, der danner hele grundlaget for det fleksible arbejdsmarked, som bidrager til væksten.

Dagpenge under pres

Virkeligheden er nemlig, at dagpengene er voldsomt under pres, da dagpengeperioden er halveret samtidig med, at dagpengene mister deres værdi år for år. Denne udvikling skaber en stigende utryghed blandt lønmodtagerne og blandt de arbejdsløse med risiko for, at systemet udvandes af private arbejdsløshedsforsikringer.

Dagpengesystemet skal gøres mere attraktivt ved, at dagpengene fra 2021 følger lønudviklingen. Alt andet er en unødig gambling med vores fleksible arbejdsmarked. 

Lizette Risgaard

Derfor skal dagpengesystemet gøres mere attraktivt ved, at dagpengene fra 2021 følger lønudviklingen. Alt andet er en unødig gambling med vores fleksible arbejdsmarked. 

Stærk offentlig sektor

For det andet skal vi sikre en høj kvalitet i velfærden og en stærk offentlig sektor.

Man skal virkelig have gjort sig umage, hvis man skal have undgået at bemærke den offentlige sektors store betydning under coronakrisen. Både som økonomisk understøtter for virksomheder og borgere, som myndighed, som storkunde i den private sektor og som leverandør af en velfærd af høj kvalitet, der sikrer gode rammevilkår for dansk økonomi.

Derfor er det også utrolig vigtigt, at vi får gearet den offentlige sektor til at kunne håndtere fremtidens udfordringer. Det betyder i første omgang, at det offentlige forbrug som absolut minimum skal vokse svarende til det demografiske træk uden indregning af sund aldring.

Værdig tilbagetrækning

Sidst, men bestemt ikke mindst. Så skal vi sikre retten til en værdig tilbagetrækning for de, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har været der i mange år.

Der mangler ganske enkelt tilbagetrækningsmuligheder for de seniorer, som er nedslidte, men ikke nedslidte nok til at kunne få seniorpension.

Lizette Risgaard

Der mangler ganske enkelt tilbagetrækningsmuligheder for de seniorer, som er nedslidte, men ikke nedslidte nok til at kunne få seniorpension. Et problem der kun vil vokse, når pensionsalderen stiger. Seniorpensionen er ganske vist et skridt på vejen, men den kan ikke stå alene. Der er også brug for en egentlig rettighedsbaseret ordning til dem, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har været der i mange år.

Stærkere på den anden side

Og det skal gå hånd i hånd med en styrket indsats for at understøtte, at lønmodtagerne kan blive længere på arbejdsmarkedet. Det kræver ikke mindst et bedre arbejdsmiljø og bedre muligheder for voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ved hjælp af disse forslag kan vi ikke bare få Danmark tilbage på sporet igen. Vi kan komme endnu stærkere ud på den anden side.

Indlæg i Børsen 21.07.20