Danmark har været igennem en helt ekstraordinær periode med coronapandemien. Vi har taget de nødvendige valg og lukket samfundet ned. Det har sat sine spor i økonomien og på arbejdsmarkedet. Tusindvis af mennesker har allerede mistet jobbet, ligesom mange virksomheder er presset på likviditeten

Med en hurtig implementering af vores forslag kan vi skabe godt 50.000 arbejdspladser samlet set i løbet af i år og næste år.

Lizette Risgaard

Nu åbner økonomien gradvist op igen. Og i takt med tilpasningen af de akutte tiltag, skal vi stå klar med næste trin i krisepolitikken. Før skulle vi holde hånden under økonomien. Nu skal den have et rygstød.

Ny analyse viser at det er alvor

I en ny analyse fra FH har vi regnet på konsekvenserne for beskæftigelsen. Den økonomiske situation er dog yderst usikker, og det samme er den type beregninger. Derfor arbejder vi med forskellige scenarier: Et mildt, et hårdt og et hovedscenarie.

I FH har vi fokus på at holde hånden under det danske arbejdsmarked, så færrest muligt mister sit job. Og det er den pen, den økonomiske politik skal tegnes med.

Lizette Risgaard

I hovedscenariet, som vi finder mest realistisk, skønner vi, at beskæftigelsen vil falde med 55.000 personer i 2020.

Selv om økonomien gradvist åbnes igen. Mens vi i det hårde scenarie vil miste op mod 100.000 arbejdspladser samlet set i år og næste år. Det er med andre ord alvor.

I FH har vi fokus på at holde hånden under det danske arbejdsmarked, så færrest muligt mister sit job. Og det er den pen, den økonomiske politik skal tegnes med.

41 konkrete forslag i FH’s plan

Derfor har vi lavet en genopretningsplan, hvor nøgleordene er tryghed, klima og teknologi. Vi har fokus på tre centrale kriterier. For det første skal initiativerne være hurtige at bringe i spil. For det andet skal de skabe arbejdspladser. Og så skal de i videst mulige omfang bidrage til at løse fremtidens udfordringer.

I alt peger vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation på 41 konkrete forslag fordelt på fem hovedområder.

For eksempel foreslår vi helt konkret, at dagpengene styrkes med et midlertidigt coronatillæg, og at de indefrosne feriepenge udbetales.

Det vil give mere tryghed for den enkelte og mere luft i husholdningsbudgettet. Samtidig med at det kan understøtte den hjemlige efterspørgsel og skabe arbejdspladser.

Denne gang skal vi investere os ud af krisen. Og med en veltilrettelagt genopretningsplan kan vi skabe de nødvendige arbejdspladser.

Lizette Risgaard

Gang i investeringerne

Derudover skal vi have sat gang i investeringerne. Der ligger en lang række klimainvesteringer og infrastrukturprojekter i skuffen. Nu er der ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, så det er bare med at få sat gang i de projekter, som ellers først var sat i kalenderen om nogle år.

For eksempel trænger mange af vores offentlige institutioner i den grad til en opgradering i form af fx et bedre indeklima. Og med et investeringsvindue kan vi understøtte virksomhedernes investeringer i ny teknologi, så samfundet kan blive rigere i fremtiden.

Planen skaber 50.000 jobs

Lige nu handler det om at få hjulene i gang igen. Og med en hurtig implementering af vores forslag kan vi skabe godt 50.000 arbejdspladser samlet set i løbet af i år og næste år.

Under finanskrisen sidst i 00’erne forsøgte vi at spare os ud af krisen ved bl.a. at skære i dagpengene og velfærden. Det var med til at forlænge krisen. Derfor vil jeg også kraftigt advare imod at gentage fortidens synder.

Denne gang skal vi investere os ud af krisen. Og med en veltilrettelagt genopretningsplan kan vi skabe de nødvendige arbejdspladser.

Derfor skal vi allerede nu planlægge den økonomisk genopretning og få økonomien op i gear igen i takt med, at det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt.

Indlæg bragt i Politiken 22.05.20