Finansloven 2022 sikrer – ikke mindst med økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne – at der er afsat midler, så velfærden næste år som minimum følger med det stigende antal børn og ældre i befolkningen.

”Vi skal selvfølgelig tage os ordentligt af vores ældre og investere i vores børn. Det er også helt afgørende for trivslen på arbejdspladserne, at pengene følger med udviklingen i antallet af børn og ældre,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

LÆS OGSÅ: Ny reformkurs – flere og bedre job

Som en del af finanslovsaftalen er der enighed om at afsætte penge til bedre vilkår for børn, unge og voksen under uddannelse. Det omfatter bl.a. ekstra midler til FGU, de almene voksenuddannelser samt til læreruddannelsen.

Det er positivt, at der med finansloven gives en tiltrængt håndsrækning til FGU, læreruddannelsen og de almene voksenuddannelser, men der er behov for et langt større og bredere løft af uddannelsesområdet, hvis vi skal have alle med. Det gælder både flere faglærte, opkvalificering og velfærdsuddannelserne bredt

LIZETTE RISGAARD

”Det er positivt, at der med finansloven gives en tiltrængt håndsrækning til FGU, læreruddannelsen og de almene voksenuddannelser, men der er behov for et langt større og bredere løft af uddannelsesområdet, hvis vi skal have alle med. Det gælder både flere faglærte, opkvalificering og velfærdsuddannelserne bredt set”, siger Lizette Risgaard.

Penge til hospitalerne

Corona er igen en samfundskritisk sygdom, og finanslovsaftalen afsætter midlertidigt 1 mia. ekstra kr. til sundhedsvæsnet for at sikre, at kapaciteten rækker.

”Det er godt, at det er lykkedes at lande en aftale, som sikrer flere midler til alle faggrupper, som yder en ekstra og vigtig indsats i sygehusvæsenet under de ekstraordinære omstændigheder, vi står i”, siger Lizette Risgaard.

Vigtige grønne aftryk

Med finansloven prioriteres yderligere 1,3 mia. kr. til grønne tiltag de kommende år – heraf knap 250 mio. kr. i 2022.

LÆS OGSÅ: Sammen om grøn om stilling – FH Helhedsplan

Pengene skal bl.a. gå til udbygning af den vedvarende energi, en pulje til opnåelse af CO2-fangst, en drikkevandsfond samt etablering af to marine naturnationalparker. Den grønne delaftale kommer oven i de midler, der med forskningsaftalen fra oktober er afsat til grøn forskning.

Det glæder mig, at regeringen og støttepartierne med næste års finanslov viser nødvendigheden af et grønnere Danmark. Men vi må erkende, at der skal mere til, og i FH har vi en række gode forslag til, hvordan vi både kan sætte ind mod klimaudfordringerne, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed

LIZETTE RISGAARD

”Det glæder mig, at regeringen og støttepartierne med næste års finanslov viser nødvendigheden af et grønnere Danmark. Men vi må erkende, at der skal mere til, og i FH har vi en række gode forslag til, hvordan vi både kan sætte ind mod klimaudfordringerne, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed”, siger Lizette Risgaard.

Der skal tages livtag med de store udfordringer

Den grønne og digitale omstilling kræver et fleksibelt arbejdsmarked med trygge lønmodtagere. Her spiller dagpengene en helt afgørende rolle. Samtidig stiller fremtidens arbejdsmarked store krav til nye kvalifikationer og omstillingsparathed samt gode og ordentlige forhold på arbejdsmarkedet.

Fagbevægelsens Hovedorganisation konstaterer, at der med finanslov 2022 desværre ikke for alvor bliver taget livtag med disse store udfordringer.

”Vi ser i FH frem til en aftale om Danmarks kan mere I. Heri ligger nogle af de vigtige mærkesager for os. Initiativer, der er afgørende for fremtidens arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst en styrkelse af dagpengene, en øget indsats for et organiseret arbejdsmarked samt investeringer i opkvalificering og uddannelse”, siger Lizette Risgaard.