I dag er dansk økonomi kernesund, og de økonomiske fremskrivninger viser, at de offentlige finanser også i fremtiden er holdbare.

Der er således ingen brændende platform eller akut behov for reformer, der udelukkende sigter mod at styrke de offentlige finanser.

I stedet bør reformerne i det kommende årti sigte mod at løse de samfundsudfordringer, vi fortsat står overfor.

Det handler grundlæggende om at skabe det samfund, vi ønsker at have, og et arbejdsmarked, der er bæredygtigt i forhold til fremtidens forandringer.

I dette udspil peger vi på fem konkrete udfordringer, som reformerne skal sigte mod at løse. Vi fremlægger desuden en plan med 110 konkrete forslag til, hvordan vi løser dem, og beregninger på de forventede gevinster.

Sæt ny reformkurs efter udfordringerne – ikke efter regnemodellerne

110 forslag er mange – det ved vi godt. Men med vores pakke af forslag giver vi et bud på hvilke knapper, der skal skrues på for at løse udfordringerne. For udfordringerne er komplekse og tidligere forsøgt løst. Så der er ikke noget ”quick fix”.

FH ønsker at ændre den måde, økonomiske regnemodeller spiller sammen med politikudviklingen på.

Med det store fokus på ydelsesreduktioner og skattelettelser, er reformkursen blevet indskrænket på bekostning af andre nye og gode reformveje. Simple redskaber som skattelettelser eller ydelsesreduktioner er lettere at regne på, men det betyder ikke, at det er de rette redskaber til de konkrete udfordringer.

Potentielle gevinster ved FH’s reformkurs frem mod 2030

  • Beskæftigelsen stiger med 46.000 fuldtidspersoner
  • 83.000 flere faglærte
  • De offentlige finanser styrkes med 26 mia. kr.
  • Velstanden stiger med 55 mia. kr.
  • Indkomstuligheden falder

Ved i højere grad at styre efter udfordringerne kan reformerne indrettes mere effektivt og i højere grad virke efter målsætningerne.

Beregningen af dynamiske effekter må komme i anden række og bruges til det, der er den oprindelige hensigt: At give de bedst mulige skøn over økonomiens udvikling og effekterne af den førte politik. Men det skal være i den rækkefølge.

DOWNLOAD: Ny reformkurs – flere og bedre job

Udfordringerne og potentialerne på arbejdsmarkedet er for vigtige til, at vi lader os styre af økonomiske regnemodeller. Udfordringerne er komplekse, og derfor skal vi turde tænke ud over regnemodellernes formåen.

Det er en retning, som både øger beskæftigelsen og skaber mere sammenhængskraft og reduceret ulighed. Hvis der er politisk mod, er der en vej.

Fagbevægelsens Hovedorganisation lancerer i dag et konkret bud på et reformkatalog med andengenerationsreformer, der både får flere i arbejde og mindsker uligheden.