”Essensen af vores nybrud i reformkursen er et opgør med tankegangen om, at vi kun kan blive rigere ved at gøre folk fattigere.

Vores reformspor handler om at spotte de problemer, som forhindrer folk i at arbejde – og derfra løse udfordringerne og løfte danskerne i arbejde,” siger Lizette Risgaard, som er formand for FH.

Kataloget ”Ny Reformkurs: Flere og bedre job” indeholder 110 forslag, der til sammen vil:

 • Skaffe 83.000 flere faglærte.
 • Øge arbejdsudbuddet med 46.000 fuldtidsansatte.
 • Øge BNP med 55 milliarder årligt.
 • Øge statsindtægterne med 26 milliarder årligt.
 • Mindske indkomstuligheden med 1,3%.

DREAM-gruppen har foretaget beregningerne for FH.

Se reformkatalog: “Ny reformkurs: Flere og bedre job”

Jeg er stolt af, at fagbevægelsen præsenterer et reformkatalog, der gør Danmark og de svageste rigere. Vores forslag markerer et nybrud. Vi vil simpelthen reformere måden, vi laver reformer på

LIZETTE RISGAARD

”Jeg er stolt af, at fagbevægelsen præsenterer et reformkatalog, der gør Danmark og de svageste rigere. Vores forslag markerer et nybrud. Vi vil simpelthen reformere måden, vi laver reformer på,” siger Lizette Risgaard. 

Nogle af de problemer, som FH’s reformkatalog adresserer er, at:

 • 600.000 danskere har dårlige læse-, regne- og matematikfærdigheder. 1 million danskere har dårlige digitale færdigheder. Det rimer ikke på god og solid arbejdskraft.
 • Vi kommer til at mangle 100.000 faglærte i 2030 – det skaber problemer i forhold til den grønne omstilling og skader økonomien.
 • 108.000 unge i alderen 17-29 år vil i 2030 hverken være i uddannelse eller i job. Det er forsømte unge, som ikke bare er en udgift for fællesskabet – de er også et potentiale for arbejdsudbuddet.
 • 30.000 offentligt ansatte er ufrivilligt deltidsansatte.
 • Hver lønmodtager har i gennemsnit 9 sygedage om året svarende til 70.000 fuldtidsstillinger om året.

FH offentliggør i dag 110 forslag. Her er fem eksempler på, hvordan FH vil skabe vækst og mindske uligheden:

 • Vi skal foretage 600.000 screeninger for ordblindhed og dårlige regne, skrive og digitale færdigheder. Statens støtte til undervisning af voksne med mangelfulde færdigheder skal øges markant – fx skal taxametertilskuddet til ordblindekurser øges med 82.000 kroner pr. årselev.
 • Der skal være ret til fuldtid i det offentlige og bedre rekruttering til velfærdsuddannelser. Det vil øge arbejdsudbuddet med 7000 årsværk.
 • Arbejdstilsynet skal have et trecifret millionløft, der er permanent og pålægges at køre ud til alle klager om dårligt psykisk arbejdsmiljø.
 • Arbejdsgiverne pålægges at sikre flere praktikpladser.
 • Man skal oprette skolehjem til udsatte unge, hvor de får mad på bordet og tag over hovedet, så de kan koncentrere sig om skolearbejdet i stedet for at skulle være i et belastet og stressende hjem.

Du kan læse hele reformkataloget her: “Ny reformkurs: Flere og bedre job”

Pressehenvendelser til teamchef for presse- og kommunikation:
Jakob Elkjær på 30 54 96 40.