Her udarbejdede det tidligere LO en ambitiøs klimastrategi, som blandt andet havde som målsætning at gøre Danmark uafhængig at fossile brændstoffer.

I 2008 var svenske Greta Thunberg, som er blevet symbolet på klimakampen, blot 5 år. 

Klimakampen er den vigtigste kamp vi står overfor, men den skal være social retfærdig

Lizette Risgaard, Formand i FH

I fagbevægelsen bekymrer vi os om klimaet, for som de to tømrere skriver, så er der intet arbejde på en død planet. Det kan ikke diskuteres. Men hvis vi ikke passer på, risikerer vi også, at arbejdet for nogle grupper af lønmodtagere allerede forsvinder, når den grønne omstilling tager fart. 

Regningen må ikke ende hos dem der har mindst

Vi skal også behandle medarbejderne i de industrier, der står over for en grøn omstilling, ordentligt. Hvis vi ikke får opkvalificeret og omskolet i takt med omlægningen, så risikerer de at ende i arbejdsløshed. Det er hverken retfærdigt eller klogt. 

For få uger siden pointerede jeg i indlægget ”Vi skal passe på, at klimakamp ikke bliver klassekamp”, at regningen for klimakampen ikke må ende hos dem, som i forvejen har mindst.

Klimakampen er den vigtigste kamp vi står overfor, men den skal være social retfærdig. Vi skal ikke derhen, hvor man ikke kan bo på landet og passe sit arbejde i byen, fordi det er blevet for dyrt at køre i bil – eller hvor det kun er de rigeste, der kan tage på ferie, fordi flypriserne er eksploderet. Den grønne omstilling skal være solidarisk. 

Fagbevægelsen er en løsningsorienteret medspiller i klimakampen

Fagbevægelsen har længe arbejdet for strukturelle, klimavenlige løsninger. Vi har fx foreslået, at investeringer i infrastruktur tænkes sammen med behovet for at reducere klimaaftrykket. Vi har også foreslået, at staten går ind i risikovillige grønne investeringer, så klimavirksomheder får et økonomisk rygstød. 

Fagbevægelsen har med andre ord for længe siden gjort sin entre i klimakampen.

Som en løsningsorienteret medspiller, der vægter udvikling over afvikling, strukturelle løsninger højere end individuelle, og som står på mål for social retfærdighed. Sådan mener vi, at klimakampen skal kæmpes.