Klimapolitik

Klimaet kalder på flere faglærte

En ny rapport fra Dansk Energi – ’Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling’ – viser, at den grønne omstilling frem mod 2030 kan skabe 290.000 årsværk. Det svarer til næsten 30.000 nye job hvert år – eller mere end seks Femern-forbindelser. Især er der brug for flere faglærte, fremhæver FH.

Analyse: Beskæftigelseseffekter af grøn omstilling

I dette notat beskriver Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). AE har for FH beregnet beskæftigelseseffekter af merinvesteringer i en række klimatiltag, som FH samlet set vurderer vil være tilstrækkelige til at opfylde 2030-målet om 70 pct. reduktion.

Fagbevægelsen er skam på banen i klimakampen

I kronikken ”Fagbevægelsen skal ind i klimakampen” efterlyser to danske tømrere fagbevægelsens stemme i klimadebatten. Jeg må hermed konstatere, at man i disse tider skal råbe ualmindelig højt for at blive hørt. For bekymringerne om klimaforandringerne fandt allerede vej til fagbevægelsen i 2008.