På onsdag fremlægger Kommissionen udkastet til en fond til den grønne omstilling under navnet ”Just Transition Fund”. Formålet med den er at sikre skræddersyet støtte til de mest berørte industrier som eksempelvis kulindustrien.

Det er helt afgørende for fagbevægelsen – både FH og EFS, at sikre at den grønne omstilling ikke efterlader nogen tilbage på perronen.

Bente Sorgenfrey, Næstformand FH

Kommissionsformand Ursula von der Leyen har lagt op til, at fonden skal skabes i tæt samarbejde med beskæftigelsesfonde og sociale fonde og EU’s investeringsplan.

På papiret lyder det umiddelbart fint. Og det skal det også helst komme til at blive i virkeligheden.

– Det er helt afgørende for fagbevægelsen – både FH og EFS, at sikre at den grønne omstilling ikke efterlader nogen tilbage på perronen. Det kræver, at vi er ambitiøse og forfølger de rigtige mål i omstillingsprocessen. Det sociale aspekt skal med indover, og der skal afsættes ressourcer og midler til omskoling af medarbejdere, så de har mulighed for at skifte branche, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH og i EFS.

Arbejdstagerne skal sikres

Det er ikke noget, der bare sker af sig selv.

– I kulindustrien bliver det her ikke modtaget med udbredte arme. Det kan jeg allerede mærke på nogle af mine europæiske kolleger. Og det er meget vigtigt, at den sociale dialog bliver brugt i den grønne omstilling. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den grønne omstilling ikke bidrager til eller skaber en social ulighed. Det skal skrives ind i tiltagene, at det her handler om arbejdskraft og arbejdstagere for at sikre, at de bliver taget med i omstillingsprocessen, siger Bente Sorgenfrey.

Næstformanden understreger også, at der i den forbindelse må kigges fordomsfrit på alle værktøjer.

– Afgifter kan være en mulighed, hvis vi er opmærksomme på, at de ikke vender den tunge ende ned og ender med at brandbeskatte dem, som ikke har særligt høje indtægter. Det er også vigtigt, at der er et klimaaftryk i de handelsaftaler, vi indgår. Handelsaftaler kan bruges til at lægge pres på nogle lande på samme måde, som vi i forvejen gør det med arbejdsvilkår, siger hun.

Find pengene i landbruget

Samtidig kan der også findes penge andre steder, så den grønne omstilling ikke kun kræver nye ressourcer.

– Vi har et ønske om en investeringsfond, som kan bruges til både at flytte folk til nye job og til forskning i mere klimavenlige løsninger. Vi mener, at nogle af de midler, der nu ligger i landbrugsfondene sagtens kan bruges til det, siger Bente Sorgenfrey.

Den første grønne pakke kommer i marts. Og den vil blandt andet indeholde et forslag til en klimalov, en aftale om klimaskat og en investeringsplan. De første sektorer, der vil blive kigget på, er sandsynligvis transport – herunder luftfart og søfart, og byggeri.

Dernæst forventes endnu en pakke i oktober, der vil handle om klima, energi og cirkulær økonomi.

Læs mere om Kommissionens Green Deal
Klimaløftet i EU’s budget for 2020 blev vel modtaget i FH.