– Det er meget tiltrængt, at vi nu har fået en Kommission, der ikke stikker hovedet i busken, når det kommer til konkurrencen fra USA og Kina.

Vores innovationskraft og evne til at skabe nye arbejdspladser i EU må ikke sakke bagud.

Bente Sorgenfrey

Indtil vi reelt får sikret lige konkurrence i de handelspolitiske aftaler, må vi i EU tage lige så ambitiøse tiltag som vores handelspartnere, så vores virksomheder ikke udsættes for unfair konkurrence, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

– Vores innovationskraft og evne til at skabe nye arbejdspladser i EU må ikke sakke bagud. Derfor skal vi fx sikre lige så god støtte til risikofinansiering som den, som EU’s handelspartnere tilbyder deres virksomheder.

Her tegner Kommissionen en lang række nye spændende tiltag op, bl.a. til at sætte skub i den grønne omstilling.

Alle skal have adgang til mere uddannelse

– Fokus på kompetencer og færdigheder er en helt afgørende forudsætning for at komme i mål. Derfor er det positivt, at Kommissionen anerkender nødvendigheden af livslang læring for alle.

Der er virkelig brug for at alle, og ikke mindst de kortuddannede får adgang til mere uddannelse.

Bente Sorgenfrey

Det er dog vigtigt, at man ikke kun fokuserer på de sektorer med stort vækstpotentiale. Der er virkelig brug for at alle, og ikke mindst de kortuddannede får adgang til mere uddannelse.

Mulighederne for at erhverve sig nye kompetencer står højt på FH’s prioriteringsliste.

– For FH er statsstøttereglerne et udmærket redskab til at sikre en lige og effektiv konkurrence på det indre marked.

Men det er vigtigt, at statsstøttereglerne ikke bliver en hæmsko for udviklingen af nye teknologiske løsninger på områder, hvor markedet ikke formår at give projekterne flyvehøjde. Derfor er det godt, at Kommissionen vil give reglerne et eftersyn for at sikre den rette balance, siger Bente Sorgenfrey.

Reglerne skal håndhæves

– Og så er det positivt, at man endeligt sætter fokus på bedre håndhævelse af regler. Både EU’s egne og de, der aftales i handelsaftalerne. Danske virksomheder får sværere ved at konkurrere, hvis udenlandske virksomheder konsekvensfrit kan hælde kemikalier i den lokale å eller få medarbejderne til at lave farligt arbejde og springe beskyttelsesudstyret (og regningen) over.

– Til gengæld er det ærgerligt, at forældede idéer om ”1 regel ind, 1 regel ud” har overlevet i den ny Kommission.

Samtidigt sår man med begrebet ”gold plating” tvivl om nationalstaternes ret til at indføre bedre beskyttelse for mennesker og miljø, når man implementerer minimumsdirektiver fra EU.

I fagbevægelsen er vi fortalere for regelforenkling, men det skal ske på en smart måde, uden man udvander meningen med reglerne; at sikre et ordentligt beskyttelsesniveau, siger Bente Sorgenfrey.