Rapporten bekræfter konklusioner fra FH’s Helhedsplan

FH har givet input til rapportens tilblivelse, men analysen og konklusionerne er Dansk Energis egne.

Lizette Risgaard påpeger, at FH ikke er enig i alle rapportens elementer, men understreger, at den på mange vigtige områder bekræfter konklusioner i FH’s egen helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling:

Det er tydeligt, at omstillingen skaber et stort behov for arbejdskraft, og at den lover flere gode job i hele landet. Det vigtige er ikke de helt præcise tal, men de overordnede konklusioner”, siger Lizette Risgaard.

LÆS OGSÅ: FH’s helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling

Faglærte er den grønne omstillings helte

En af de konklusioner, rapporten bekræfter, er, at det især er faglærte, der bliver brug for. I alt ca. 100.000 årsværk. De store klimainvesteringer i fx vindmøller kræver folk med hænderne skruet rigtigt på.

Den grønne omstillings helte bliver i høj grad de faglærte. Varmepumper og vindmøller virker jo først, når man har etableret og tilsluttet dem, og det kræver altså kompetencer

LIZETTTE RISGAARD

”Den grønne omstillings helte bliver i høj grad de faglærte. Varmepumper og vindmøller virker jo først, når man har etableret og tilsluttet dem, og det kræver altså kompetencer”, siger Lizette Risgaard.

Dansk Energi konkluderer også, at der bliver et stort behov for medarbejdere, som i rapporten kaldes ’ikke-faglærte’. Lizette Risgaard pointerer dog, at målet bør være at øge antallet af erhvervsuddannede:

De lønmodtagere, som i rapporten kaldes ’ikke-faglærte’, dækker over mange forskellige medarbejdere, der ofte har kompetencer erhvervet gennem kurser og lang arbejdserfaring. De kan løftes til faglært niveau med en relativt lille indsats. Og det er helt afgørende, at den indsats tænkes med ind i den grønne omstilling”.

Styrk uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken

Arbejdskraftsbehovet kan styrke beskæftigelsen og lønmodtagernes muligheder – fx ved at give flere spændende opgaver, et bedre arbejdsmiljø eller højere løn. Men behovet kan også blive en flaskehals.

Mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer vil forsinke og fordyre klimaindsatsen. Og samtidig vil det betyde tabte muligheder for lønmodtagere. Det skal vi undgå”, siger Lizette Risgaard.

Hun understreger derfor, at omstillingen kræver en aktiv og styrket uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Konkret har FH bl.a. foreslået investeringer i uddannelse og opkvalificering, systematisk uddannelsesplanlægning hos virksomhederne og stærkere incitamenter til efter- og videreuddannelse.

Alle ombord i en retfærdig omstilling

For FH er det vigtigt, at løsninger på arbejdskraftsbehov i den grønne omstilling har blik for helheden. Bl.a. skal man ifølge Lizette Risgaard huske, at der også er andre samfundsudviklinger i spil frem mod 2030:

Der bliver også brug for mange andre faggrupper, fx på velfærdsområdet. Vi hjælper ikke Danmark og det danske arbejdsmarked med tiltag, der blot skubber en mangel på arbejdskraft rundt mellem områder”.

Løsningen er derfor ikke et politisk mål om at uddanne et bestemt antal mennesker til et bestemt fag i et bestemt år. Lizette Risgaard forklarer:

Der er brug for, at flere tager en erhvervsuddannelse, og at vi styrker den danske model, som sikrer, at vi løbende kan efter- og videreuddanne os. På den måde kan den enkelte lønmodtager opfylde forskellige arbejdskraftsbehov over tid. Og det hjælper samtidig de, der risikerer at miste deres job”.

Hun fremhæver uddannelse- og beskæftigelsespolitik som en hjørnesten i en retfærdig grøn omstilling:

Rapporten er med til at vise, hvad den grønne omstilling vil betyde i praksis og på lokalt niveau, og dermed, hvad det vil kræve at få alle med ombord. Det er et vigtigt bidrag”, siger Lizette Risgaard.