En ny rapport fra Eurofound ser på de forventede arbejdsrelaterede konsekvenser af klimaforandringerne og de politiske tiltag i forbindelse med den grønne omstilling.

Rapporten viser, at temperaturstigninger kan føre til en nedgang i produktiviteten. Ved temperaturer på over 24 grader er produktiviteten estimeret til at falde med mellem 0,8 og 5 pct., og med klimaforandringerne kommer der stadig flere dage med sådanne temperaturer.

Udsigt til stor mangel på arbejdskraft

I lyset af den grønne omstilling, der skal lægge en dæmper på klimaforandringerne, er der også udsigt til en stor mangel på arbejdskraft.

Det skyldes, at arbejdsstyrken på indeværende tidspunkt ikke har færdighederne til at varetage fremtidens grønne jobs samtidig med en aldrende befolkning.

Det er uklart, hvordan arbejdsmiljøet præcist vil blive påvirket af klimaforandringerne og de politiske tiltag i forbindelse med den grønne omstilling. Dog er der en risiko for, at det fysiske arbejdsmiljø og derigennem det psykiske arbejdsmiljø vil blive påvirket negativt.

FH Mener

FH Mener

I FH bekymrer vi os om klimaforandringerne. Det er vigtigt, at den grønne omstilling for alvor tager fart. Det haster med at få lønmodtagerne med. Der skal fokus på opkvalificering og omskoling, så vi ikke efterlader nogen på perronen.

Læs rapport fra Eurofund:

Impact of climate change and climate policies on living conditions, working conditions, employment and social dialogue: A conceptual framework