Fit for 55 er en lovpakke, der har til formål at nå den europæiske klimalovs mål om at reducere nettodrivhusgasemissioner med mindst 55% inden 2030.

I denne uge blev Fit for 55-pakken vedtaget af Parlamentet. Lovpakken betyder bl.a. vedtagelsen af en ny CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som skal bekæmpe klimaforandringerne og undgå udledningslækager.

Mekanismen skal sørge for, at hverken EU’s eller den globale klimaindsats svækkes af, at produktionen flyttes fra EU til lande med mindre ambitiøse klimapolitikker.

Importører af visse varer skal betale prisforskellen mellem kulstofprisen i produktionslandet og prisen på CO2-kvoter i EU’s emissionshandelssystem. Mekanismen vil blive indfaset fra 2026 til 2034.

Social klimafond i 2016

Parlamentet blev også enige om oprettelsen af en social klimafond i 2026 for at sikre en retfærdig og socialt inklusiv grøn omstilling. Den sociale klimafond vil støtte sårbare husstande, transportbrugere og små virksomheder, der er berørt af energi- og transportfattigdom.

Lovpakken øger desuden ambitionsniveauet for EU’s emissionshandelssystem, da CO2-udledningen i systemets sektorer skal reduceres med 62 pct. ift. 2005-niveauet inden 2030. Samtidig bliver luftfart og søfart en del af emissionshandelssystemet, og gratis kvoter skal udfases mellem 2026 og 2034.

FH: Et skridt i den rigtige retning

I FH glæder vi os over Parlamentets vedtagelse af Fit for 55-pakken. Særligt den sociale klimafond er et skridt i den rigtige retning, når det kommer til at sikre en socialt retfærdig grøn omstilling. Vi kommer nemlig ikke langt, hvis ikke vi får alle lønmodtagere med i den grønne omstilling.

Nu afventer vi, at de vedtagne love bliver formelt godkendt af Rådet.

Følg med på

Følg med på “Green Transition Together”

I mellemtiden kan man med fordel gå ind på FH’s grønne hjemmeside ”Green Transition Together”: https://greentransitiontogether.com/.

Her kan du læse vores forslag til en 2030-klimaplan. Og i en række artikler sætter vi fokus på, hvordan vi sammen kan sikre en socialt retfærdig grøn omstilling.