Arbejdskonferencen har blandt andet resulteret i et nyt budget og program for 2024-2025, en ny henstilling om lærlingeuddannelser af kvalitet og stærke konklusioner om, hvordan vi når i mål med en retfærdig grøn omstilling.

Årets arbejdskonference var præget af en udbredt nervøsitet blandt alle deltagende. Det var nemlig meget usikkert, om der kunne opnås enighed om ILO’s program og budget for 2024-2025.

Aftale med LGBT+ rettigheder

Knasten skyldes henvisning til LGBTQ+ rettigheder, som flere afrikanske og arabiske lande ønskede slettet.

Det var selvfølgelig helt uhørt, og for både lønmodtagergruppen og en lang række regeringer har det været en topprioritet, at ILO fortsat havde mandat til at fremme arbejdstagerrettigheder og sikre, at alle, uanset køn, hudfarve og seksuel orientering, kan gå på arbejde uden at opleve diskrimination, trusler eller det, der er værre.

Heldigvis lykkedes det i ellevte time at blive enige om en aftale, der blev vedtaget med et stort flertal, og som forsat indeholder henvisninger til LGBTQ+ rettigheder.

Halter stadig med rettigheder for arbejdstagere

Agendaerne er mange på årets arbejdskonference, og det lykkedes også at få lavet stærke konklusioner, der skal være med til at sikre verdens lønmodtagere en plads ved bordet i den grønne omstilling.

Vi kommer kun i mål med en retfærdig omstilling, hvis der er styr på de helt grundlæggende arbejdstagerrettigheder – og det halter desværre stadigvæk alt for mange steder.

Konklusionerne indeholder også vigtige afsnit om behovet for uddannelse og flere faglærte, og så har det været helt afgørende at sikre, at det er ILO’s konklusioner, der er udgangspunktet for at diskutere retfærdig omstilling i det resterende FN-system.

Der blev også sat punktum for det flerårige arbejde med at sikre en henstilling om kvalitetslærlingeuddannelser. Der er dermed sikret vigtige rettigheder for lærlinge over hele verden.