Det er godt nyt.

Men blandt økonomer og i arbejdsgiverkredse har udviklingen ført til bekymring om en forestående overophedning af arbejdsmarkedet som følge af flaskehalse og mangel på arbejdskraft.

En vigtig pointe, når man taler om temperaturen på arbejdsmarkedet, er imidlertid, at normaltemperaturen her – i modsætning til menneskets – er i evig forandring. Vi kan ikke med særlig stor sikkerhed konkludere, hvornår økonomien har nået normaltemperaturen – eller hvor det “konjunkturneutrale niveau”, som vi kalder det, ligger.

Når der er rift om folk, er arbejdsgiverne ikke så kræsne. Det betyder, at personer på kanten af arbejdsmarkedet har bedre chance for at få foden inden for og tilmed finde fodfæste.

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Det er en beregnet størrelse, hvor niveauet afhænger af ændringer i de data, som indgår i beregningen. Det er en størrelse, der i løbet af opsvinget har flyttet sig opad i takt med, at flere er kommet i beskæftigelse, og færre står uden for arbejdsmarkedet. Dermed rykker grænsen for en potentiel overophedning sig også.

Niveauet for den strukturelle beskæftigelse for 2017 er opjusteret med 17.000 personer.

Det er dokumenteret i den nyligt offentliggjorte Vismandsrapport for foråret 2019. Her er vismændenes skøn for udviklingen i den strukturelle beskæftigelse fra 2015 til 2025 øget med 25.000 personer i forhold til vurderingen i rapporten fra foråret 2018. Alene niveauet for den strukturelle beskæftigelse for 2017 er opjusteret med 17.000 personer.

Genberegningen er bl.a. en følge af reviderede historiske tal for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet og den seneste opdaterede befolkningsfremskrivning.

Sammen med opjusteringer i tidligere rapporter har vismændene nu hævet normaltemperaturen for arbejdsmarkedet i 2025 med i alt 31.000 personer i forhold til det skønnede niveau i foråret 2016. Finansministeriets skøn viser samme tendens med opjusteringer.

Sundhedstegn at der skabes job til dem der står klar

Kontakt

  Normaltemperaturen er altså ikke en fast størrelse. Ja, der er færre ledige hænder i dag end i begyndelsen af opsvinget. Ja, vi er i dag tættere på normaltemperaturen på arbejdsmarkedet.

  Men det er et sundhedstegn, at der bliver skabt job til de mennesker, der står klar til at komme i arbejde. Jo flere, som får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, jo højere bliver normaltemperaturen. Vi står faktisk nu med en enestående mulighed for at rykke normaltemperaturen yderligere opad.

  Ledige på kanten af arbejdsmarkedet har en bedre chance

  Når der er rift om folk, er arbejdsgiverne ikke så kræsne. Det betyder, at personer på kanten af arbejdsmarkedet har bedre chance for at få foden inden for og tilmed finde fodfæste.

  Forudsætningen er målrettede investeringer i opkvalificering og uddannelse. For det er naturligvis afgørende, at der er balance mellem de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer arbejdsstyrken besidder.

  På den måde sikrer vi os, at flere får glæde af opsvinget.