Den danske model

2000 overenskomster i 2015

Over fem overenskomster om dagen! 2000 i alt i året der gik. I løbet af 2015 har lønmodtagere på arbejdspladser i Danmark enten fået en helt ny overenskomst, en tiltrædelsesoverenskomst, en genforhandling af deres eksisterende overenskomst, eller deres arbejdsgiver har meldt sig ind i en arbejdsgiverforening.

Harald Børsting hylder den danske model

Harald Børsting har i dag holdt sin sidste beretning som formand for LO, før han på tirsdag træder tilbage efter otte år på posten. På kongressen i Aalborg opfordrede han til altid at kæmpe for den danske model og udvikle den i det faglige fællesskab.

Lønmodtagerne vil have faglige fællesskaber og velfærd

De unge mener i stigende grad, at fagforeningerne er nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser. Det fremgår af en ny undersøgelse, udarbejdet af CARMA, Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser samtidig, at lønmodtagerne bakker massivt op om velfærdssamfundet og vil have bedre sikring ved arbejdsløshed.

I orden med særrettigheder til medlemmer

Højesteret har i dag afsagt en vigtig principiel dom, der betyder, at det er i orden for fagforeninger at forhandle særlige rettigheder for sine medlemmer. Rettigheder, som ansatte, der ikke er medlem, går glip af. ?En retfærdig dom?, siger LO's næstformand Lizette Risgaard.

Kommissionen risikerer at undergrave parternes aftaler

EU-Kommissionen har netop foreslået, at alle konsekvenser af eventuel kommende EU-lovgivning skal granskes af et særligt ?ekspertudvalg?, nedsat af kommissionen. ?Men det risikerer at undergrave arbejdsmarkedets parters rolle?, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

Det betaler sig at arbejde i Danmark

Kun hver 7. dansker støtter Dansk Arbejdsgivers forslag om at sænke de sociale ydelser i Danmark for at gøre det mere attraktivt at arbejde. Flere end tre gange så mange synes, at det er en decideret dårlig idé.

Ny hovedaftale sikrer konfliktret

Hovedaftalen mellem LO og arbejdsgiverorganisationen Kooperationen er blevet fornyet. Blandt resultaterne er blandt andet indførelsen af en konfliktret for LO's medlemsforbund.