? Med aftalen bidrager vi til, at flere flygtninge hurtigere kan komme til at forsørge sig selv. Vi har hele tiden insisteret på, at aftalen skulle ske inden for overenskomstsystemet, så lønmodtagerne har indflydelse på resultatet. Det har vi opnået, og det er jeg tilfreds med, siger Lizette Risgaard.

LO?s formand er samtidig tilfreds med, at regeringen i aftalen har forpligtet sig til sammen med parterne at fortsætte trepartsforhandlingerne, hvor der skal findes flere praktikpladser til de unge og bedre uddannelsesmuligheder for lønmodtagerne.  Disse forhandlinger indledes den 15. april.

? Jeg ser frem til, at vi tager fat på udfordringerne med at sikre langt flere praktikpladser til de unge, mærkbart bedre uddannelse for lønmodtagerne og en bedre hjælp til arbejdsløse, siger Lizette Risgaard.

Overenskomsterne er fundamentet
Krumtappen i den netop indgåede trepartsaftale er den nye integrationsgrunduddannelse (IGU), som arbejdsgivere og lønmodtagere blev enige om i sidste uge. Samtidig er det lykkes at lægge alle tanker om en indslusningsløn i graven.

? Men den her aftale får flygtninge en uddannelse og bliver opkvalificeret samtidig med, at det sker til en overenskomstaftalt løn. Det så svært ud undervejs, men med alle parters stærke ? og vedholdende ? ønske om at løse problemerne i fællesskab, lykkedes det alligevel. Det har vi grund til at være stolte af, siger Lizette Risgaard

? Den danske trepartsmodel er flere gange blevet erklæret død. Men endnu en gang har vi vist, at den er levedygtig, og at vi evner at stå sammen om at løse de helt store udfordringer for samfundet. Og det her er kun starten, siger Lizette Risgaard.

Læs aftalen her.

Kontakt: LO?s kommunikationschef i LO Christian Lehmann, tlf. 26 80 40 26.