Kun en enkelt dags arbejde kan give dansk dagpengeret til udlændinge, der er medlem af en A-kasse og i forvejen har optjent dagpengeretten i et andet land. Og pengene kan tages med til et andet EU-land. Det er resultatet af afstemningen i Europa-Parlamentet i tirsdags om forordning 883, der handler om koordinering af sociale sikringsordninger.

– For os er det afgørende at værne om det danske dagpengesystem, både når det gælder optjeningsprincippet og muligheden for at tage dagpenge med til udlandet. Derfor er det klart, at vi ikke er tilfredse med udfaldet af afstemningen. Så næste skridt er en indsats for, at aftalen mellem Rådet og Parlamentet ikke bliver så vidtgående. Der ligger vi heldigvis på linje med den danske regering, siger Arne Grevsen, stedfortrædende formand, LO.

Formålet med forordningen er at sørge for, at EU-borgere bevarer deres ret til sociale rettigheder, selv om de tager arbejde i andet EU-land. I første omgang var forslaget, at det krævede tre måneders arbejde i et land for at kunne modtage dagpenge fra det land – og at modtageren i øvrigt lever op til landets krav om optjening.

Mens danske dagpengemodtagere i forvejen oplever en udhuling af dagpengene, er beløbet langt mere værd i eksempelvis Rumænien. Det gør forordningen langt mere lukrativ for udlændinge og kan risikere at sætte den danske flexicurity-model under pres og dermed gå ud over danske arbejdstagere.

Stadig håb om forbedringer

Der er dog stadig mulighed for at udfordre afstemningen, hvis Europa-Parlamentet kan samle underskrifter nok mod mandatet inden plenaren i Strasbourg i december.

Og ellers går trilog-forhandlingerne i gang og skal afsluttes inden valget til Europa-Parlamentet i maj næste år. Hvis Kommissionen, Rådet og Parlamentet ikke kan blive enige inden valget, ryger forslaget.  

– Vi vil selvfølgelig fortsætte med en aktiv dansk indsats i de kommende forhandlinger mellem EU-Kommissionen, rådet og parlamentet. Hvis de forhandlinger hastes igennem inden det kommende Europa-Parlamentsvalg, frygter jeg, at det endelige resultat bliver et kompromis, som ingen EU-lande reelt kan være tilfredse med, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til 3F.