Lønmodtagerne i Danmark aftaler med deres arbejdsgiver, hvilke forhold der skal gælde på lige netop deres arbejdsplads: Hvad skal lønnen være, hvilke tillæg skal medarbejderne have, når de arbejder over fx om aftenen, hvor meget efteruddannelse har de ret til, hvor meget ferie har de, og hvor meget skal de have i løn, når de fx går på barsel.

Det er særligt for Danmark, at vi forhandler os til rette ude på den enkelte arbejdsplads. Det kalder vi for Den Danske Model. I mange andre lande bliver den slags beslutninger truffet i deres parlamenter af politikerne. Fordi løn bliver aftalt i overenskomsterne har Danmark derfor ikke én mindsteløn, der er bestemt ved lov af politikerne.

Den danske model på fire minutter

Hvis du er i tvivl om, hvad den danske model er, så se denne film, der på fire minutter bringer dig gennem en over 100 år lang historie om, hvordan danske lønmodtagere og arbejdsgivere selv aftaler løn- og arbejdsforhold.