Kommissionsformand Juncker har ved flere lejligheder sagt, at Europa ikke er socialt nok. Er du enig i det? 

Nej, faktisk ikke. De europæiske velfærdssamfund er nok de mest udviklede i hele verden. Grundlæggende er det en helt forkert vej at gå at begynde at tale om for eksempel nye eller flere sociale rettigheder. Det centrale for Europa er at sikre en vækst, som skaber arbejdspladser og at sikre at medarbejderne er dygtige og har de færdigheder, som skal til.

Men der er jo folkelig modstand mange steder mod en sådan kurs med rent fokus på vækst?

Det centrale er at skrue indsatsen sammen på en måde, som vi har gjort i Danmark med flexicurity som kernen. Det vil sige, at der er en smidighed og sikkerhed på arbejdsmarkedet på samme tid. Sikre at medarbejderne kan tage job og skifte job hyppigt. Det er til glæde for alle. Man må derfor også sikre sig, at det kan betale sig at tage et job og blive på arbejdsmarkedet. Og de enkelte lande må gennemføre de reformer, som er nødvendige, for at det sker, herunder også i det centrale og sydlige Europa. 

I forhold til den folkelige modstand, der spores, så er flere reformer og mere sparekurs vel ikke ligefrem populært?

Det er måske ikke en efterspurgt salgsvare, men det er det rigtige at gøre. Bare se på, hvordan det går for nogle af de meget stive arbejdsmarkeder i Central- og Sydeuropa. Her er ledigheden, især ungdomsledigheden, markant højere end på de mere fleksible arbejdsmarkeder i nord. Man burde fra Bruxelles fokusere på at få medlemsstaterne til at tage ansvar i stedet for selv at komme med alle mulige nye tiltag. EU skal kort sagt ikke ind på de nationale arbejdsmarkeder, heller ikke det danske. 

Hvad vil der så ske?

I værste fald vil det hæmme væksten men også den frie bevægelighed, som jo er kernen i EU-projektet. Man skal holde sig til at understøtte væksten og derved også beskæftigelsen.Jeg ved godt, at det lyder som om, at jeg kun taler virksomhedernes sag, men det er i alles interesse, at der bliver skabt vækst. Europa skal være konkurrencedygtigt, ellers flytter produktionen andre steder hen. Det er ingen tjent med. Fremmer man væksten, fremmer man velstand og flere arbejdspladser.

Hvor ser du den danske model bevæge sig hen i forhold til det, der sker i EU i denne tid?

Jeg er overbevist om, at den danske model vil overleve. At det at vi sammen med lige dele tillid, troværdighed og samarbejde finder løsninger også er vejen grem fremover. Og hvor flexicurity er kernen.Men vi kan da hele tiden lære af andre. For eksempel når det gælder overførselsydelser. Der har Sverige jo taget fat og strømlinet, så det bedre kan betale sig at arbejde. Vi skal hele tiden blive inspireret til at gøre tingene bedre.