EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

EU Skattesnyd - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ugen i EU – Uge 15: Spansk lov om platformsarbejde, ny Eurofound-direktør i høring og gennemsigtighed om platformes aktiviteter

Eurofounds nyvalgte direktør var i høring i Parlamentet, mens den spanske fagbevægelse løftede sløret for konsekvenserne af en ny lov i Spanien om platformsarbejde. Derudover blev en ny digital borgerplatform til konferencen om Europas fremtid drøftet på et møde i Parlamentet. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 14: Ny rapport om SURE, lancering af ny borgerplatform og meddelelse fra von der Leyen om kunstig intelligens

Kommissionen præsenterede en statusrapport om SURE-instrumentet, og Eurostat offentliggjorde nye tal for arbejdsløshedsprocenterne i EU. Derudover løftede kommissionsformand Ursula von der Leven lidt af sløret for Kommissionens initiativ om kunstig intelligens. Endelig lancerede de tre EU-parter (Kommissionen, Parlamentet og Rådet) en ny borgerplatform til brug for konferencen om Europas fremtid. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 12: Ny strategi for børns rettigheder, beslutningsforslag om et nyt globalt skattesystem og socialt trepartstopmøde

Kommissionen præsenterede en ny strategi for børns rettigheder, og Parlamentet vedtog et beslutningsforslag om et nyt globalt skattesystem. Derudover mødtes kommissionsformand Ursula von der Leyen og formand for Det Europæiske Råd Charles Michel med arbejdsmarkedets parter til trepartstopmøde, mens der var debat om Kommissionens strategi for personer med handicap. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 8: Høring om platformsarbejde, fokus på socialt retfærdig genopretning og debat om arbejdsrelateret kræft

Kommissionen lancerede første høring om platformsarbejde i en uge, der også satte fokus på arbejdsrelateret kræft. Derudover deltog kommissionsformand Ursula von der Leyen i en konference om EU’s genopretning, mens statslederne i Det Europæiske Råd diskuterede rejserestriktioner. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.