Der er i forslaget særligt fokus på et område, som vækker stor begejstring hos mig.

I aftalen er der nemlig øremærket midler til at kapacitetsopbygge arbejdsmarkedets parter og fremme social dialog. Medlemslandene er altså forpligtet til at prioritere dette i arbejdet med beskæftigelsespolitik, uddannelse og social integration.

I Danmark giver fonden fx mulighed for vigtige investeringer i beskæftigelsesfremmende aktiviteter, herunder styrket innovation, højere uddannelsesniveau, social inklusion og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Bente Sorgenfrey

Det er noget, vi i fagbevægelsen har udtrykt ønske om flere gange, og derfor er det også en glædelig nyhed, at EU er enige i denne prioritering.

Prioriteringen er vigtig af flere grunde. I Danmark giver fonden fx mulighed for vigtige investeringer i beskæftigelsesfremmende aktiviteter, herunder styrket innovation, højere uddannelsesniveau, social inklusion og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Vigtigt med social dialog

I en række andre EU-lande står arbejdsmarkedets parter ikke lige så stærkt som i Danmark, og her giver ESF+ en kærkommen mulighed for at styrke deres rolle og involvering.

Samtidig er prioriteringen vigtig i en tid, hvor både den grønne og digitale omstilling buldrer afsted i EU, må arbejdsmarkedets parter og social dialog anses som værende helt central. Det skyldes, at det især er arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i omstillingen, så den sociale dialog bør prioriteres højt i arbejdet hermed.

Derudover er der i aftalen også fokus på ungdomsbeskæftigelse og børns adgang til børnepasning, uddannelse, sundhedspleje og boliger.

ESF+ er en del af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Det er hensigten, at ESF+ skal bidrage til bekæmpelse af fattigdom, social integration og jobmuligheder.