Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft. Og løsningen har vi hørt før – mere arbejdskraft fra udlandet.

Gennem de sidste 30-40 år har jeg hørt arbejdsgiverne gentage nøjagtigt de samme to melodier: Når ledigheden er høj, så er dagpengesatsen alt for høj. Når ledigheden er lav – ja, så har vi brug for arbejdskraft fra udlandet.

De tilsyneladende enkle svar holder bare ikke uden videre i virkeligheden.

Der er opstået et parallelt arbejdsmarked, hvor overenskomster og regler sat ud af kraft. Snyd og bedrag og hårrejsende vilkår er dagens orden; ren Wild West.

Lizette Risgaard

At en lang række virksomheder mangler arbejdskraft her og nu – det er helt åbenlyst. Men inden man ukritisk lukker flere udenlandske lønmodtagere ind, bliver politikerne nødt til tale åbent om det discount-arbejdsmarked, der er ved at opstå.

Hvis vi ikke gør noget nu, vil det brede sig til hele det danske arbejdsmarked.

Stop for fusk og fupfirmaer

TRE LOKALPOLITISKE TILTAG der kan stoppe social dumping:

  1. Indfør krav om arbejdsklausuler i alle offentlige udbud
  2. Overholdelse af arbejdsklausuler skal kontrolleres
  3. Indfør krav om lærlingeklausuler i alle offentlige udbud

LÆS MERE: Stemforfællesskabet.dk

Regler bliver overtrådt i stort omfang

Politikerne bliver nødt til at se i øjnene, at vi endnu ikke har fundet ud af, hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver ordentligt omfattet af den danske model.

Det er ikke i sig selv nok, at vi har regler og overenskomster, som er et forbillede for mange andre lande.

For når det gælder udenlandske lønmodtagere, bliver reglerne bliver overtrådt i stort omfang.

Vores model forudsætter, at virksomheder melder sig ind i arbejdsgiverorganisationer, og at lønmodtagerne melder sig ind i fagforeninger. Men det gør udenlandske lønmodtagere som hovedregel ikke!

Derfor er der opstået et parallelt arbejdsmarked, hvor overenskomster og regler sat ud af kraft. Snyd og bedrag og hårrejsende vilkår er dagens orden; ren Wild West.

Fagbevægelsen er dagligt vidne til misbrug af sårbare udenlandske lønmodtagere inden for især byggeriet, transport- og servicesektoren. Det handler bl.a. om underbetaling, slumagtige boligforhold og dårligt arbejdsmiljø fx uden pauser og hviletid. Vi har set det bl.a. i Padborg-sagen og nemlig.com.

Lizette risgaard

Fagbevægelsen er dagligt vidne til misbrug af sårbare udenlandske lønmodtagere inden for især byggeriet, transport- og servicesektoren. Det handler bl.a. om underbetaling, slumagtige boligforhold og dårligt arbejdsmiljø fx uden pauser og hviletid. Vi har set det bl.a. i Padborg-sagen og nemlig.com.

Når det går så galt, skyldes det ikke mindst, at mange af de udenlandske lønmodtagere ikke kan stille krav, ligesom danske lønmodtagere gør – typisk gennem deres fagforening.

Udlændingene er ofte sårbare, fordi de risikerer at blive udsat opsagt og hjemsendt af deres arbejdsgiver, hvis de melder sig en fagforening. Manglende sprogkundskaber og frygt for at miste opholdstilladelsen gør mange ekstra sårbare.

Lav løn og dårlige arbejdsvilkår er blevet et konkurrenceparameter

Sagerne, som vi kender fra medierne, er kun toppen af isbjerget: I sektorer med mange udenlandske ansatte, er lav løn og dårlige arbejdsvilkår efterhånden blevet et konkurrenceparameter.

Og det kan blive et problem for os alle sammen. Hvis vi ikke får gjort noget ved lovløshed og urimelige vilkår, ender vi med at dette andenrangs-arbejdsmarked breder sig til hele det danske arbejdsmarked.

Så kære politikere, det er ved at være i sidste øjeblik, at I får styr på de presserende problemer i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Hvis de virksomheder, der udnytter udenlandsk arbejdskraft ikke stoppes ved porten, vil de lægge hele arbejdsmarkedet ned.

Stop for fusk- og fupfirmaer

Fagbevægelsen er dagligt vidne til misbrug af sårbare udenlandske lønmodtagere inden for især byggeriet, transport- og servicesektoren. Det handler bl.a. om underbetaling, slumagtige boligforhold og dårligt arbejdsmiljø fx uden pauser og hviletid. Vi har set det bl.a. i Padborg-sagen og nemlig.com

Afsæt resurser så regler bliver overholdt

Det handler ikke om at holde udenlandsk arbejdskraft ude – den frie bevægelighed i EU er et godt princip, som skaber et stort arbejdsmarked med mange muligheder for både lønmodtagere og virksomheder. Det handler i stedet for om at afsætte ressourcer til, at de regler vi har i Danmark, rent faktisk bliver overholdt.

Lizette Risgaard: Jeg er ikke i tvivl om, hvem jeg stemmer på!
Morten Skov: Udenlandske arbejdere skal bo anstændigt – også efter corona

Fx bør ordregivere have pligt til at sikre en effektiv kontrol og at arbejdsklausuler rent faktisk bliver håndhævet. Der er brug for at styrke den fælles indsats fra Arbejdstilsyn, Politiet og SKAT med udenlandsk arbejdskraft. Når vi har sikret os, at vores danske regler bliver overholdt – så kan vi tale om at åbne for flere udlændinge.

Social Dumping - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Når det går så galt, skyldes det ikke mindst, at mange af de udenlandske lønmodtagere ikke kan stille krav, ligesom danske lønmodtagere gør – typisk gennem deres fagforening.