EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

FH og DA: Social dialog er forudsætningen for et stærkt EU

EU’s sociale topmøde i Porto d. 7.-8. maj kan sætte gang i det potentiale, som blandt andet digitaliseringen og den grønne økonomi vil skabe i de kommende år, men det kræver et stærkt mandat og inddragelse af arbejdsmarkedets parter. FH og DA deltager meget gerne i det arbejde – ligesom vi også mener, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i alle medlemslande for at sikre bred forankring i samfundet.

Ugen i EU – Uge 17: Beslutningsforslag om digital skat, debat om den sociale søjle og høring om certificering af læringskurser

Et stort flertal i Parlamentet vedtog et beslutningsforslag om digital skat, mens Kommissionen løftede lidt af sløret for deres planer for Porto-topmødet. Derudover forbereder Kommissionen et udspil om certificering af læringskurser, og tilfredsheden med EU samarbejdet nåede nye højder i ny undersøgelse. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 16: Lovforslag om kunstig intelligens, høring om øget løngennemsigtighed og webinar om fremtidens Europa

Kommissionen præsenterede et lovforslag, der blandt andet sætter krav for virksomheders brug af kunstig intelligens, mens arbejdsmarkedets parter deltog i en høring om øget løngennemsigtighed. Derudover var der tysk debat om fremtidens Europa, hvor den tyske fagbevægelse deltog. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Bente Sorgenfrey: EU-kommissionens forslag om bæredygtig selskabsledelse er et skridt i den rigtige retning, men ikke ambitiøst nok

Europæiske virksomheder skal forpligtes til at afrapportere på en række parametre om bæredygtighed og dermed styrke deres bidrag til en grøn og bæredygtig omstilling. "I FH støtter vi selvfølgelig et forslag, der skal styrke den grønne omstilling. Men det er afgørende, at det sociale element af den grønne omstilling også inkluderes. Det gælder ikke mindst inddragelsen af fagforeninger og arbejdstagere", siger Bente Sorgenfrey

EU lander aftale om en Europæisk Klimalov

Efter lange forhandlinger landede der i går en aftale om en ny europæisk klimalov. EU bliver dermed den første af verdens tre største CO2-udledere, der ved lov vedtager, at de skal være CO2-neutrale inden 2050.

EU Skattesnyd - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ugen i EU – Uge 15: Spansk lov om platformsarbejde, ny Eurofound-direktør i høring og gennemsigtighed om platformes aktiviteter

Eurofounds nyvalgte direktør var i høring i Parlamentet, mens den spanske fagbevægelse løftede sløret for konsekvenserne af en ny lov i Spanien om platformsarbejde. Derudover blev en ny digital borgerplatform til konferencen om Europas fremtid drøftet på et møde i Parlamentet. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 14: Ny rapport om SURE, lancering af ny borgerplatform og meddelelse fra von der Leyen om kunstig intelligens

Kommissionen præsenterede en statusrapport om SURE-instrumentet, og Eurostat offentliggjorde nye tal for arbejdsløshedsprocenterne i EU. Derudover løftede kommissionsformand Ursula von der Leven lidt af sløret for Kommissionens initiativ om kunstig intelligens. Endelig lancerede de tre EU-parter (Kommissionen, Parlamentet og Rådet) en ny borgerplatform til brug for konferencen om Europas fremtid. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 12: Ny strategi for børns rettigheder, beslutningsforslag om et nyt globalt skattesystem og socialt trepartstopmøde

Kommissionen præsenterede en ny strategi for børns rettigheder, og Parlamentet vedtog et beslutningsforslag om et nyt globalt skattesystem. Derudover mødtes kommissionsformand Ursula von der Leyen og formand for Det Europæiske Råd Charles Michel med arbejdsmarkedets parter til trepartstopmøde, mens der var debat om Kommissionens strategi for personer med handicap. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.