Stats- og regeringschefer vedtager fornuftig Porto-erklæring

På det sociale topmøde i Porto i sidste uge blev der vedtaget to erklæringer, der sætter retningen for de kommende års social- og beskæftigelsespolitik i EU og medlemslandene.

I erklæringen fra fredagens topmøde mellem arbejdsmarkedets parter og civilsamfund gives der støtte til Kommissionens 2030-mål for 78 pct. beskæftigede, 60 pct. i efteruddannelse hvert år og reducering af fattigdom med 15 mio. Derudover lægger parterne især vægt på behovet for investeringer og reformer for at sikre en genopretning af EU’s økonomi. Genopretningen skal både være socialt retfærdig og bevare EU’s stærke konkurrenceevne.

Lørdag vedtog stats- og regeringscheferne Porto-erklæringen, der ligeledes giver støtte til Kommissionens tre 2030-mål. Regeringscheferne påpeger dog, at EU’s bidrag til at opnå målene skal være gennem koordinering og ikke gennem aktiv handling. Samtidig slås det fast, at det er vigtigt at tage højde for nationale forskelle samt øge inddragelsen af arbejdsmarkedets parter på EU-plan og nationalt plan.

Derudover erklærer regeringscheferne, at der skal gøres op med kønsforskelle inden for beskæftigelse, løn og pension. Lederne forpligter sig også på at sikre bedre muligheder og adgang til arbejdsmarkedet for udsatte grupper ramt af høj arbejdsløshed såsom unge og personer med handicap.

I FH er vi tilfredse med Porto-erklæringen, da den sætter en fornuftig retning for et stærkere socialt Europa, men samtidig bevarer respekt for kompetencefordelingen mellem EU og medlemslandene. Det er også vigtigt, at erklæringen er endt med en fornuftig balance i samspillet mellem et socialt Europa og stærk konkurrenceevne.

Slut med ensidigt fokus på økonomisk vækst

I Porto-erklæringen giver stats- og regeringscheferne også løfte om at udvikle nye indikatorer for målinger af medlemslandenes velstand. Disse nye indikatorer skal fungere som supplement til den traditionelle BNP-måling. Dette sker på baggrund af et fælles forslag fra de europæiske parter, Europas Faglige Sammenslutning (EFS) og Business Europe.

Parterne har argumenteret for, at også sociale og bæredygtighedsindikatorer skal indgå som supplement til BNP-målinger for at inddrage trivsel og velvære i målingen af, hvordan medlemslandene klarer sig. Det skal sikre, at medlemslandene også motiveres til at styrke deres sociale og miljømæssige dimension frem for et ensidigt fokus på økonomisk vækst.

I Porto-erklæringen giver stats- og regeringscheferne opbakning til parternes forslag og kalder på behovet for såkaldte velfærdsindikatorer. Dette skal være med til at sikre en inkluderende og bæredygtig vækst i EU’s medlemslande.

Ny industriel strategi skal sætte turbo på grøn og digital omstilling

Kommissionen har præsenteret en opdatering af EU’s industrielle strategi, som har til formål at gøre den industrielle sektor mere robust og konkurrencedygtig i kølvandet på coronakrisen.

Dette skal blandt andet ske ved at sætte turbo på den grønne og digitale omstilling. Derfor vil Kommissionen give støtte og information til små- og mellemstore virksomheder om, hvordan virksomhederne kan omstille sig og stadig skabe profit. Et netværk af bæredygtighedsrådgivere skal stå for at give den ekspertviden, som virksomhederne har brug for.

Derudover vil Kommissionen give alle fra sektoren en stemme i forhold til, hvordan EU bedst muligt omstiller den industrielle sektor. Derfor skal der oprettes EU-partnerskaber med repræsentanter fra blandt andet virksomhederne, nationale myndigheder og fagforeninger. Dette skal sikre en grøn og digital omstilling med inkluderende og holdbare løsninger, som er til fordel for alle i den industrielle sektor.

Læsetips

Eurofound har udgivet en stor rapport om arbejdsmarkedet i Europa i 2020. Rapporten viser blandt andet, at coronakrisen har ført til en markant stigning i antallet af platformsarbejdere.

Det sker

Den 17.-20. maj – Europa-Parlamentet

Mandag-torsdag mødes Parlamentet til plenarforsamling. Om tirsdag skal de blandt andet debattere Kommissionens opdatering af den industrielle strategi. Dagsordenen kan findes her, og debatterne kan ses på webstream her.

Den 17. maj – OECD

Mandag afholder OECD et webinar om fremtidens miljøpolitik. Webinaret vil blandt andet have fokus på miljøpolitikkens konsekvenser for arbejdsmarkedet og beskæftigelsen. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 17. maj – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

ØSU afholder mandag et webinar om EU’s indre marked. Fokus vil være på, hvad vi kan lære af coronakrisen, og hvordan det indre marked kan forbedres og rustes til fremtiden. Mere information og link til webstream kan findes her.

Den 18. maj – Europa-Kommissionen

Tirsdag vil Kommissionen præsentere en meddelelse om virksomhedsbeskatning i det 21. århundrede.

Den 20. maj – Europa-Kommissionen

Torsdag afholder Kommissionen et online event om EU’s borgerinitiativ med fokus på Danmark. EU’s borgerinitiativ skal give borgerne en større stemme i EU-lovgivning. Mere information om eventet og tilmeldingslink kan findes her, og mere information om EU’s borgerinitiativ kan findes her.

Den 20. maj – Tænketanken Europa

Tænketanken Europa holder torsdag et webinar om EU- og OECD-forhandlingerne om en ny digital beskatning. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 21. maj – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Fredag afholder ØSU en online offentlig høring om coronakrisens konsekvenser for EU’s arbejdsmarked. Til høringen deltager blandt andre arbejdsmarkedets parter. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.