Amazon bekæmper medarbejderes ret til at organisere sig

Torsdag afholdte Parlamentets beskæftigelsesudvalg en høring om Amazons overvågning af sine ansatte og brud på retten til at organisere sig.

Eksperter og forskere i arbejdsret og social dialog deltog i høringen. De pointerede, at Amazon gennem brug af algoritmer overvåger sine medarbejdere og i adskillige tilfælde har fyret medarbejdere, som ikke har levet op til Amazons produktivitetskrav.

Derudover fortalte eksperterne, at Amazon undgår at anerkende deres medarbejdere som arbejdstagere og i stedet ansætter dem som falske selvstændige. Dermed undgår Amazon at skulle leve op til lønkrav og at forsyne medarbejderne med sundhedsforsikring. I langt de fleste tilfælde ansættes medarbejderne på tidsbegrænsede kontrakter. Dette fastholder medarbejderne i en prekær situation og afskrækker dem fra at organisere sig og kræve bedre arbejdsforhold.

I FH mener vi, at det er en grundlæggende rettighed, at arbejdstagere kan organisere sig og indgå kollektive aftaler. Union busting hører fortiden til, og det er afgørende, at EU og medlemsstaterne aktivt bekæmper platformsvirksomheder, der omgår deres forpligtelser.

Amazons administrerende direktør, Jeff Bezos, og en række andre højtstående personer i Amazon var inviteret til at deltage i høringen, men de afviste alle invitationen.

Kunstig intelligens kan føre til øget diskrimination på arbejdsmarkedet

Tirsdag afholdte Parlamentet en høring om kunstig intelligens og dens konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked i Europa.

Til høringen deltog eksperter, som satte fokus på diskrimination forbundet med brug af kunstig intelligens. Eksempler viser, at højt kvalificerede ansøgere ikke kaldes til ansættelsessamtale, når kunstig intelligens står for at udvælge de bedste kandidater. Særligt etniske minoriteter fravælges. Derfor ønsker eksperterne bedre data i brugen af kunstig intelligens samt mere menneskeligt tilsyn med de beslutninger, som den kunstige intelligens træffer.

Derudover påpegede eksperterne, at brugen af kunstig intelligens vil føre til mistede jobs i nogle sektorer og nye jobs i andre. Dette øger behovet for efteruddannelse for at sikre, at arbejdstagerne er rustet til omstillingen af arbejdsmarkedet.

Til høringen deltog også beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit. Han pointerede, at Kommissionens hovedprioritet i arbejdet med kunstig intelligens på arbejdsmarkedet netop er at sætte gang i store investeringer i efteruddannelse og jobskabelse.

Uenighed om kategorisering af platformsarbejdere

Onsdag mødtes Parlamentets beskæftigelsesudvalg til debat om platformsarbejderes arbejdsvilkår. Medlemmerne havde især fokus på, hvordan platformsarbejdere skal kategoriseres.

En række af medlemmerne vil bekæmpe opblomstringen af et tredje arbejdstagerbegreb i gråzonen mellem arbejdstager og selvstændig ved at lave EU-regler, der effektivt anerkender platformsarbejdere som arbejdstagere. Andre mener, at vi skal være varsomme med at kategorisere platformsarbejdere entydigt som arbejdstagere, da en række platformsarbejdere, fx i konsulentbranchen, ønsker at bevare deres status som selvstændige.

Også i Kommissionen arbejdes der på området. De vil i juni indkalde arbejdsmarkedets parter i EU til anden høringsrunde som led i forberedelserne til et kommende udspil om platformsarbejderes arbejdsvilkår. Det endelige udspil forventes at blive præsenteret i slutningen af året.

Foreløbig aftale om corona-certifikat er vedtaget

Parlamentet og Rådet nåede i weekenden til enighed om det såkaldte corona-certifikat, som skal sikre fri bevægelighed mellem EU’s medlemslande under coronakrisen.

Certifikatet fungerer som en QR-kode, der viser, at man enten er vaccineret, har en negativ test eller for nylig har været smittet med corona. Ved at leve op til ét af disse tre kriterier skal man som EU-borger have mulighed for at krydse landegrænser inden for EU.

Certifikatet vil både sikre bedre mobilitet for turister såvel som arbejdstagere, der arbejder på tværs af landegrænser. Det forventes at træde i kraft den 1. juli.

Derudover har EU-landene også besluttet at lempe restriktionerne for indrejse for personer, der ikke er bosat i EU. De nye regler træder i kraft med det samme og betyder blandt andet, at vaccinerede personer fra tredjelande skal have lov til at rejse ind i EU.

Læsetips

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har udgivet en rapport om kunstig intelligens. Rapporten konkluderer blandt andet, at medlemslande med stærk overenskomstdækning har de bedste forudsætninger for at bruge kunstig intelligens til at skabe kvalitetsjobs.

Det sker

Den 31. maj – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Mandag holder ØSU deres årlige konference om det europæiske semester. Her vil de diskutere, om de nationale genopretningsplaner lever op til målet om retfærdig, inkluderende og bæredygtig vækst. Mere information og link til webstream kan findes her.

Den 1.- 4. juni – Europa-Kommissionen

Kommissionen afholder tirsdag-fredag ”Green Week 2021”, hvor de over en fire-dage lang konference sætter fokus på klimaforandringerne. Konferencen vil blandt andet have fokus på, hvordan vi bruger genopretningen til at sætte turbo på den grønne omstilling. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 2. juni – Europa-Kommissionen

Onsdag vil Kommissionen præsentere deres årlige landespecifikke henstillinger, der består af politisk vejledning om, hvordan hvert medlemsland kan øge vækst- og jobskabelsen.

Den 2. juni – Europa-Kommissionen

Kommissionen vil onsdag præsentere et udspil om et fælleseuropæisk digitalt ID, der skal bidrage til at øge mobilitet i EU og mindske bureaukrati for europæere bosat i udlandet.

Den 3. juni – Eurofound

Torsdag afholder Eurofound et webinar om hjemmearbejde med fokus på, hvordan det påvirker arbejdsmiljø og retten til at gå offline. Mere information og tilmeldingsformular kan findes her.