Når virksomhederne skal omstille sig til tiden efter coronakrisen, forudsætter det blandt andet medarbejdere, som har de rette kompetencer, og at landene effektivt gør brug af efter- og videreuddannelse. Derfor skal Porto-topmødet også sætte uddannelse og reformer højt på dagsordenen. 

Skrevet af

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og administrerende direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

I Danmark er vi allerede i gang med omstillingen uden at vælte balancen mellem sociale hensyn og økonomiske fremskridt. I FH og DA har vi taget ansvar gennem aftaler. Desværre mangler forandrings- og ansvarsviljen samt inddragelse af arbejdsmarkedets parter mange steder i Europa.

Den sociale dialog skal styrkes bredt i unionen, men må ikke gå ud over allerede velfungerende systemer, som det danske. Vi har ikke brug for 27 ens initiativer i alle EU-lande

Politisk kompas

FH og DA ser derfor EU’s Covid-19 genopretningsplan og den sociale søjle som det politiske kompas, som Europa bør styre ud fra. Målet for os er et socialt retfærdigt og konkurrencedygtigt Europa. 

EU bevæger sig netop nu fra krisehåndtering til genopbygning. Her spiller netop dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter en afgørende rolle.

FH & DA

For danske lønmodtagere og virksomheder er det en forudsætning, at når Kommissionen skal dele ud af genopretningsmilliarderne, skal det ske på baggrund af klare reformaftaler med landene og respekt for de grundlæggende retsstatsprincipper.

Vi ser ofte, at i de lande, hvor der er velfungerende sociale dialoger, og hvor parterne tager ansvar, står samfundet stærkere. Derfor vil FH og DA gå sammen om at styrke den sociale dialog på europæisk plan som et alternativ til EU-regulering, som fx EU-mindsteløn.

EU bevæger sig netop nu fra krisehåndtering til genopbygning. Her spiller netop dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter en afgørende rolle.

Dialogen kan ske på virksomhedsniveau gennem inddragelse af medarbejdernes repræsentanter i omstillings- og innovationsprocesserne. Eller nationalt sammen med arbejdsmarkeds parter når den økonomiske omstilling skal udformes.

Uden dialog og fælles indsats kommer vi ingen vegne.

Indlæg bragt i Børsen 07.05.21