“Det er afgørende for klimaet – og samtidig godt for danske arbejdspladser – at der nu bliver skruet op for klimaambitionerne i EU.” siger Lizette Risgaard. 

Med den nye klimalov er der blevet fastsat et mål om, at EU samlet skal reducere CO2-udledningerne med 55 pct. inden 2030 i stedet for de nuværende 40 pct.

Højere ambitioner i EU gavner ikke kun klimaet direkte – det mindsker også risikoen for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser og udledning til udlandet

Lizette Risgaard

”Højere ambitioner i EU gavner ikke kun klimaet direkte – det mindsker også risikoen for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser og udledning til udlandet.” siger Lizette Risgaard.

På trods af pres fra Europa-Parlamentet om, at hvert enkelt land i 2050 skulle være CO2-neutrale, står det efter forhandlingerne klart, at 2050-målet om CO2-neutralitet gælder for EU som helhed.

”Selvom vi overordnet set er tilfredse med resultatet af forhandlingerne, er det ærgerligt, at landene skal nå 2050-målet samlet set, ikke hver for sig.

Det bliver vigtigt at sikre, at andre lande leverer deres andel, så Danmark ikke skal løfte en uforholdsmæssigt stor del af opgaven. Vi har jo i forvejen et ambitiøst klimamål” lyder det fra Lizette Risgaard.” lyder det fra Lizette Risgaard.