2022-budget skal booste den grønne og digitale omstilling

Tirsdag præsenterede Kommissionen sit udspil til det samlede EU-budget for 2022. Budgettet løber op i 167 mia. euro og oveni i dette lægges midlerne fra genopretningsfonden på 143 mia. euro.

Kommissionens fokus med budgettet er at sikre en socialt retfærdig genopretning af økonomien, hvor der bliver sat turbo på den grønne og digitale omstilling. Derfor er en stor del af genopretningsfonden øremærket til grønne og digitale tiltag.

Budgettet for 2022 er det andet budget i den aftalte budgetramme for 2021-2027. EU’s stats- og regeringschefer mødes hvert syvende år og lægger sig fast på budgettet for den kommende periode. Denne budgetramme er Kommissionen forpligtet til at overholde.

Kommissionens udspil skal nu behandles af Rådet og Parlamentet, som forventes at vedtage budgettet i løbet af efteråret.

G7-landene når til enighed om global minimumsskat

I weekenden nåede G7-landene til enighed om en fælles global minimumsgrænse for selskabsskat på 15 pct. Dette skal bidrage til at stoppe virksomheders brug af skattely.

G7-landene består af de største vestlige lande USA, Japan, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien. Derfor giver G7-aftalen store forhåbninger om, at der kan landes en global aftale som resultat af de igangværende forhandlinger i OECD.

I FH mener vi, at den globale minimumsgrænse for selskabsskat bør være på mindst 20 pct. En global aftale vil dog uanset hvad være et skridt i den rigtige retning.

I næste måned skal G7-landenes aftale drøftes til et G20-topmøde, hvor store lande som Kina, Rusland og Brasilien er medlemmer.

Kommissionen: Mindstelønsdirektiv er afgørende for reduktion af fattigdom

Onsdag mødtes Parlamentet og beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit til plenarforsamlingen i Strasbourg for at drøfte Porto-topmødets resultater.

Debatten handlede især om Porto-erklæringens mål om reduktion af fattigdom i EU med mindst 15 mio. personer i 2030. En række af parlamentsmedlemmerne kritiserede Porto-erklæringen for at være for uambitiøs. De mener, at EU bør stræbe efter en større reduktion af fattigdom.

Nicolas Schmit pointerede, at det vil være urealistisk at hæve målet. For at reducere fattigdom med 15 mio. personer, er det ifølge Schmit ikke nok at få flere europæere i arbejde. EU er også nødt til at bekæmpe working poor og sikre højere lønninger for europæerne. Derfor er Kommissionens mindstelønsforslag ifølge Schmit en afgørende brik til at opfylde målet.

Klimainitiativer må ikke gøre det dyrere at være europæer

Onsdag deltog næstformand i Kommissionen Frans Timmermans i plenarforsamlingen hos EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU). Her drøftede Timmermans og udvalgsmedlemmerne EU’s grønne pagt, og hvordan det kan sikres, at pagten bliver socialt retfærdig.

Timmermans fremhævede, at udsatte og fattige europæere er dem, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringerne. For at opnå et socialt retfærdigt Europa er det derfor afgørende at få bekæmpet klimaforandringer hurtigt og effektivt.

Det er ifølge Timmermans vigtigt, at økonomiske byrder ved EU-initiativer om klima skal deles fair mellem virksomheder og borgere. Derfor skal ethvert klimainitiativ indeholde en omkostningsanalyse, der beregner, hvem der skal betale prisen for initiativet. I tilfælde af at bestemte grupper i samfundet får højere udgifter som følge af et klimainitiativ, så vil Kommissionen ifølge Timmermans sørge for, at disse grupper bliver kompenseret for deres udgifter. Dette skal sikre, at den grønne omstilling ikke gør hverdagen dyrere for europæerne.

Læsetips

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har udgivet en rapport, der sammenligner medlemslandenes nationale genopretningsplaner. Rapporten viser blandt andet, at Danmark har en af de laveste grænser for, hvor meget de kan modtage i støtte gennem EU’s genopretningsfond.

Eurofound har udgivet sin årlige rapport om udviklingen af mindstelønninger i EU. Rapporten viser blandt andet at mindstelønsniveauet i de fleste medlemslande har været stigende det seneste år.

Det sker

Den 14. juni – Rådet

Mandag mødes EU’s beskæftigelsesministre til rådsmøde i Luxembourg. Her skal de blandt andet diskutere mindstelønsforslaget og udspillet om øget løngennemsigtighed. Dagsordenen kan findes her.

Den 15. juni – Europa-Parlamentet

Tirsdag afholder Parlamentets beskæftigelsesudvalg møde, hvor de blandt andet skal drøfte perspektiverne i et fælleseuropæisk socialt sikringsnummer og personlige ID-kort til arbejdstagere. Dagsordenen kan findes her, og link til webstream kan findes her.

Den 15. juni – OECD

I forbindelse med en ny rapport afholder OECD et webinar om færdigheder og behovet for efteruddannelse. Mere information kan findes her.

Den 16. juni – Europa-Kommissionen

Kommissionen lancerer onsdag anden høringsfase med arbejdsmarkedets parter som led i forberedelserne til et udspil om forbedrede arbejdsforhold for platformsarbejdere.

Den 17. juni – ETUI

Torsdag afholder Det internationale faglige institut for forskning ETUI en online konference om klimaforandringer og velfærdsstaten. Fokus vil være på, hvordan vi kan udvikle en mere bæredygtig og socialt retfærdig forståelse af vækstbegrebet. Mere information kan findes her.