Parlamentet vedtager bindende EU-klimalov

I torsdags vedtog Parlamentet en europæisk klimalov, der blandt andet kræver 55% reduktion af CO2 i 2030, samt at EU bliver klimaneutral i 2050.

Loven fastsætter også, at den grønne omstilling skal være socialt retfærdig. Dette indebærer blandt andet, at lovgivning, der fører til færre jobs i CO2-udledende sektorer, skal udlignes ved øget jobskabelse i grønne sektorer.

Klimaloven blev vedtaget med et snævert flertal. Mange af parlamentsmedlemmerne stemte nej, fordi de ikke mener, at EU vil leve op til Paris-aftalen med den nye lov. De mener, at en CO2-reduktion på mindst 65% i 2030 er nødvendig.

I FH mener vi, at det er afgørende for klimaet og samtidig godt for danske arbejdspladser, at der nu bliver skruet op for klimaambitionerne i EU. Vi havde dog gerne set, at EU’s klimamål havde været tættere på det danske klimamål på 70% CO2-reduktion i 2030.

Klimaloven forventes endeligt vedtaget i næste måned, hvor den skal til afstemning i Rådet.

Manglende arbejdstagerfokus i udspil om kunstig intelligens

Onsdag blev der afholdt webinar om Kommissionens udspil om nye krav og regulering af brugen af kunstig intelligens blandt andet på arbejdsmarkedet.

Kommissionens udspil inddeler brugen af kunstig intelligens i en række kategorier. I de såkaldte højrisiko-områder vil brugen af kunstig intelligens blive underlagt krav om fx menneskeligt tilsyn samt data af høj kvalitet for at undgå diskrimination.

Det europæiske faglige analyseinstitut ETUI deltog på webinaret og fortalte om deres nye rapport om kunstig intelligens. I rapporten kritiserer de Kommissionen for ikke at forstå til fulde, hvornår kunstig intelligens udgør en risiko. Udspillet fokuserer ifølge ETUI primært på fysiske arbejdsskader. De mener derfor ikke, at udspillet i tilstrækkelig grad beskytter arbejdstageres ret til privatliv og sikrer mental trivsel.

Kommissionen slår på, at udspillets fokus er et velfungerende samspil mellem producenterne og dem, der anvender den kunstige intelligens. Fokus er ikke på borgerne og arbejdstagerne, som ofte er dem, der oplever konsekvenserne. Derfor overvejer Kommissionen nu, om de vil præsentere et særskilt udspil, der skal kigge på dette område.

FH bakker op om, at det er nødvendigt med et særskilt fokus på de potentielle skadevirkninger, som kunstig intelligens kan have ift. borgerne og på arbejdspladserne.

Kommissionen godkender Danmarks genopretningsplan

Kommissionsformand Ursula von der Leyen har været på besøg i Danmark, hvor hun holdte møde med statsminister Mette Frederiksen og annoncerede Kommissionens godkendelse af Danmarks genopretningsplan.

Danmark har sammen med de andre EU-lande skulle lave handlingsplaner for, hvordan de ville bruge pengene fra EU’s genopretningsfond til at få økonomien på ret køl igen. Der har også været krav om fokus på grøn og digital omstilling i planerne.

Kommissionen roser Danmark for, at over halvdelen af udgifterne i Danmarks planer er øremærket til grønne initiativer. Dette skyldes især regeringens skattereform og energieffektiviseringer. Derudover fremhæver Kommissionen, at planens tiltag styrker Danmarks økonomi og jobskabelse.

Næste skridt er nu, at Danmarks genopretningsplan skal godkendes af Rådet. Derefter vil Kommissionen begynder udbetalingen af EU-midlerne.

Over halvdelen af europæerne vil fortsætte med hjemmearbejde

Den tyske tænketank Friedrich Ebert Stiftung og den europæiske fagbevægelse for servicesektoren UNI Europa afholdte et fælles webinar om hjemmearbejde i kølvandet på coronakrisen.

På mødet deltog EU’s arbejdsmarkedsagentur Eurofound, som fortalte, at 21 pct. af europæerne hovedsageligt arbejdede hjemmefra i 2020. Dette er en fordobling i forhold til 2019. I Danmark var det 36 pct. af arbejdstagerne, der primært arbejdede hjemme. Undersøgelser viser ligeledes, at over halvdelen af dem ønsker at fortsætte med hjemmearbejde enten fuld tid eller delvist.

Også Kommissionen deltog i webinaret og fortalte, at det er en topprioritet at sikre ordentlige arbejdsforhold for personer, der arbejder hjemmefra. Derfor vil de i den kommende tid præsentere et omfattende udspil om hjemmearbejde. Samtidig vil de lave et udspil om retten til at gå offline, der skal forbedre den mentale trivsel.

Læsetips

En ny rapport fra Centre for European Policy Studies viser, at aktiviteter inden for platformsindustrien er femdoblet inden for de seneste fem år. Særligt madleverings- og taxabranchen har oplevet en stor vækst.

Det sker

Den 28. juni – Europa-Parlamentet

Mandag holder Parlamentets økonomiudvalg og beskæftigelsesudvalg et fælles møde om Kommissionens årlige landespecifikke anbefalinger om øget vækst- og jobskabelse. Til mødet deltager hele tre EU-kommissærer, heriblandt beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit. Dagsordenen kan findes her, og mødes kan webstreames her.

Den 30. juni – European Economic and Social Committee

EESC holder onsdag et webinar om unges mentale trivsel i kølvandet på coronakrisen og konsekvenserne for deres muligheder på arbejdsmarkedet. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 1. juli – Europa-Parlamentet

Torsdag mødes Parlamentets beskæftigelsesudvalg til møde. Her skal de blandt drøfte mulighederne at styrke demokrati på arbejdspladsen gennem øget inddragelse af arbejdstagerne. Dagsordenen kan findes her, og link til webstream kan findes her.

Den 2. juli – Greens

Den grønne gruppe i Parlamentet holder fredag et webinar om implementeringen af EU’s genopretningsfond. Webinaret vil blandt andet fokusere på, hvordan vi kan sikre en socialt ansvarlig genopretning af økonomien. Mere information og tilmeldingsformular kan findes her.