EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Ugen i EU – Uge 22: EU tager kampen op mod skattely

En trilogaftale faldt endelig på plads vedrørende øget gennemsigtighed om virksomheders skattebetalinger, mens ILO igangsatte deres årlige arbejdskonference. Derudover præsenterede Kommissionen udspil om et europæisk digitalt ID samt sine årlige landespecifikke henstillinger om medlemslandenes økonomier. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 20: Ny plan for et mere gennemsigtigt skattesystem, debat om grænsearbejdere og rådskonklusioner om øget adgang til uddannelse

Kommissionen præsenterede en plan for mere gennemsigtighed på skatteområdet og en økonomisk forårsprognose, mens Parlamentet kræver bedre arbejdsvilkår for grænsearbejdere. Derudover gav EU’s uddannelsesministre en samlet politisk opbakning til at arbejde for styrket adgang til uddannelse. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

FH og DA: Social dialog er forudsætningen for et stærkt EU

EU’s sociale topmøde i Porto d. 7.-8. maj kan sætte gang i det potentiale, som blandt andet digitaliseringen og den grønne økonomi vil skabe i de kommende år, men det kræver et stærkt mandat og inddragelse af arbejdsmarkedets parter. FH og DA deltager meget gerne i det arbejde – ligesom vi også mener, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i alle medlemslande for at sikre bred forankring i samfundet.

Ugen i EU – Uge 17: Beslutningsforslag om digital skat, debat om den sociale søjle og høring om certificering af læringskurser

Et stort flertal i Parlamentet vedtog et beslutningsforslag om digital skat, mens Kommissionen løftede lidt af sløret for deres planer for Porto-topmødet. Derudover forbereder Kommissionen et udspil om certificering af læringskurser, og tilfredsheden med EU samarbejdet nåede nye højder i ny undersøgelse. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 16: Lovforslag om kunstig intelligens, høring om øget løngennemsigtighed og webinar om fremtidens Europa

Kommissionen præsenterede et lovforslag, der blandt andet sætter krav for virksomheders brug af kunstig intelligens, mens arbejdsmarkedets parter deltog i en høring om øget løngennemsigtighed. Derudover var der tysk debat om fremtidens Europa, hvor den tyske fagbevægelse deltog. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.