Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår, at regeringen indkalder arbejdsgivere og lønmodtagere til trepartsdrøftelser om en alliance, der kan sikre, at ukrainske flygtninge hurtigt og effektivt kommer i arbejde under ordnede forhold.

Flere partier i Folketinget har foreslået, at op mod 20.000 ukrainske flygtninge skal have mulighed for at træde direkte ind på det danske arbejdsmarked uden om de normale regler for flygtninge og asylansøgere.

Vi står i en særlig situation med krig i Europa og vi må alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe. En stor flygtningestrøm fra Ukraine kan give lange sagsbehandlingstider, hvor mennesker på flugt sidder og visner frem for at bidrage til det danske samfund

LIZETTE RISGAARD

Fagbevægelsen ønsker at bidrage og tage et medansvar for, at ukrainske flygtninge hurtigt overgår til arbejde og selvforsørgelse. I en tid, hvor Danmark mangler arbejdskraft, vil det være til fordel for både den enkelte og fællesskabet, understreger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Vi står i en særlig situation med krig i Europa og vi må alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe. En stor flygtningestrøm fra Ukraine kan give lange sagsbehandlingstider, hvor mennesker på flugt sidder og visner frem for at bidrage til det danske samfund.

Ukrainerne skal i gang på ordnede danske vilkår

Det kan ingen være tjent med, hverken danskere eller ukrainere, så lad os få ukrainerne i gang på ordnede danske vilkår så hurtigt som muligt”, siger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Lizette Risgaard peger samtidig på, at fagbevægelsen i flere år har været vidne til, at en del af den østeuropæiske arbejdskraft i Danmark bliver udnyttet ved at blive tilbudt urimelige løn og arbejdsvilkår.

Sammenhold og medmenneskelighed er grundlæggende værdier i fagbevægelsen. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de ukrainske flygtninge

Lizette RISGAARD

”Underbetaling og urimelige arbejdsvilkår er aldrig i orden, og vi har selvfølgelig en forpligtelse til i fællesskab at løfte opgaven med de ukrainske flygtninge på en ordentligt og værdig måde for dem, for arbejdsgivere og for lønmodtager i Danmark.

Derfor skal de ukrainske flygtninge selvfølgelig arbejde under ordnede forhold”, siger Lizette Risgaard.

Lizette Risgaard tilbyder, at fagforeningerne og a-kassernes unikke kendskab til brancher og jobåbninger bringes i spil i arbejdet med jobformidling til ukrainske flygtninge.

”Fagbevægelsen og a-kasserne har et enestående indblik i jobmuligheder i Danmark og derfor kan vi spille en meget aktiv rolle med at få ukrainere i job, hvor der mangler arbejdskraft, ligesom vi nu og fremover hjælper danske ledige.

Fagbevægelsen vil gøre alt den kan for at hjælpe ukrainske flygtninge

Sammenhold og medmenneskelighed er grundlæggende værdier i fagbevægelsen. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de ukrainske flygtninge”, siger Lizette Risgaard.

FAGBEVÆGELSEN VIL GØRE ALT FOR AT HJÆLPE
KRIG I UKRAINE
Enten tager russisk fagbevægelse afstand fra invasionen i Ukraine, eller også mister den sit medlemskab af den internationale fagbevægelse, ITUC. 

Enten tager russisk fagbevægelse afstand fra invasionen i Ukraine, eller også mister den sit medlemskab af den internationale fagbevægelse, ITUC. Det er beskeden fra Fagbevægelsens Hovedorganisations forretningsudvalg på baggrund af helt uhørte beskyldninger fra den russiske fagbevægelse om bl.a. ”nazificering” af den ukrainske regering.

Angrebet på Ukraine er et angreb på os alle, da russisk imperialisme ikke er foreneligt med demokrati og sikkerhed i Europa.