Vi udtrykker vores solidaritet med den ukrainske befolkning, som kommer til at betale en meget høj pris for den russiske aggression.

Ruslands ageren er ikke alene et brud på folkeretten og et angreb på en suveræn stat. Det er et fuldtonet angreb på grundlæggende demokratiske værdier.

Det er ikke kun den ukrainske befolkning, der kommer til at mærke konsekvenserne af præsident Putins beslutning om at invadere Ukraine. Det vil den russiske befolkning også.

Vi står sammen med befolkningen i Ukraine og støtter EU’s sanktioner mod Rusland.

Lizette Risgaard

Derfor retter vi også en appel til vores kolleger i russisk fagbevægelse:

For fredens skyld, for de ukrainske arbejdstageres skyld og ikke mindst for jeres egne medlemmers skyld – brug jeres indflydelse over for Præsident Putin. Tag afstand fra invasionen og angrebet på Ukraine.

For hver time invasionen fortætter, mindskes muligheden for at finde tilbage til forhandlingsbordet.

Vi står sammen med befolkningen i Ukraine og støtter EU’s sanktioner mod Rusland.