Ukraine

FH støtter ukrainere på flugt

Krigen i Ukraine er gået ind i sit andet år, og flere ukrainske flygtninge forsøger nu at genopbygge deres liv et andet sted i Europa. FH arbejder for, at ukrainske flygtninge bliver ordentligt integreret på det danske arbejdsmarked.

Autolakering kvalitetstjek af mandlig autolakerer

Ukrainske arbejdstageres rettigheder er truet

Det ukrainske parlament har vedtaget lovgivning, som har ophævet overenskomster i små og mellemstore virksomheder: Ukraine står over for to store trusler. Den ene og helt store trussel er den russiske aggression. Den anden, mindre diskuterede trussel er fratagelsen af ukraineres arbejdstagerrettigheder.

Fagbevægelsen opfordrer til trepart om ukrainske flygtninge

Mennesker i Ukraine er på flugt og søger mod beskyttelse i lande som Danmark. Fagbevægelsen hilser ukrainerne velkommen og vil gerne bidrage til, at de kommer hurtigt og smidigt i arbejde på ordnede danske vilkår. Derfor opfordrer Fagbevægelsens Hovedorganisation nu til, at regeringen indkalder til trepartsforhandlinger om ukrainske flygtninge.

FH to the Russian trade union movement: Stop your support of Putin!

Either the Russian trade union movement distance themselves from the invasion, or they should lose their membership of ITUC (International Trade Union Confederation). This is the message from the Executive Committee of the Danish Trade Union Confederation to the Russian Confederation of Trade Unions, FNPR, after their monstrous statements, e.g. about denazifying the Ukrainian Government