Det er ikke kun i norden, at fagbevægelsen lægger pres på russerne. Det samme sker i Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet og Polen.

På et møde i NFS – den nordiske faglige samorganisation den 4. marts udtalte de 13 medlemsorganisationer at FNPR’s støtte til krigen i Ukraine ikke er foreneligt med medlemskab af ITUC.

Hvis ikke FNPR trækker deres støtte til krigen tilbage, må vi overveje suspension

Bente SORGENFREY

”Det fremgår tydeligt af ITUC’s vedtægter, at vi afviser at krig kan være et middel til at løse konflikter” forklarer FH’s næstformand, Bente Sorgenfrey.

NFS stiller derfor krav til FNPR om at trække deres støtte til krigen tilbage.

”Hvis ikke FNPR trækker deres støtte til krigen tilbage, så ser vi ingen anden udvej end at bruge de muligheder som findes i ITUC’s vedtægter. Det vil sige, at vi må overveje suspension af FNPR” fortsætter Bente Sorgenfrey.

Suspension er første skridt

Suspension er første skridt, som kan tages. En udelukkelse af FNPR kan besluttes af ITUC’s kongres.

NFS har skrevet til ITUC og anmodet om, at der hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde i ITUC’s General Council (hovedbestyrelse) for at behandle sagen.

Sideløbende har daglig ledelse i FH besluttet at øremærke 130.000 kr. til Ukraine ud af FHs bidrag til den internationale fagbevægelse ITUC’s solidaritetsfond. Derudover yder FH en støtte på 20.000 kr. til Dansk Folkehjælps arbejde i Ukraine.